Nieuws

SNS-arrest: cruciale oordelen Hoge Raad over de gevolgen van een 403-verklaring bij achtergestelde schulden

In het SNS-arrest van afgelopen vrijdag heeft de Hoge Raad zich niet alleen uitgelaten over de uitgangspunten voor de schadeloosstelling van onteigende aandeelhouders en achtergestelde schuldeisers. Ook schept de Hoge Raad in het arrest voor het eerst duidelijkheid over de in de praktijk veelgebruikte “403-verklaring” in verhouding tot achtergestelde geldleningen. De benaming “403-verklaring” verwijst naar
Lees verder ›

Hoge Raad stelt uitgangspunten voor schadeloosstelling SNS-zaak bij

De Hoge Raad heeft vandaag de uitgangspunten voor schadeloosstelling in SNS-zaak bijgesteld. De Ondernemingskamer (OK) moet zelf, los van het aanbod van de minister van Financiën, de schadeloosstelling voor de onteigening van SNS-bank bepalen. Eerder bepaalde de OK dat de schadeloosstelling hoger moet zijn dan het aanbod van de minister van € 0,– per onteigend
Lees verder ›