Nieuws

Negatieve 3 maands Euribor rente: slecht nieuws voor klanten met een swap. Maar ook voor hun bank.

Renteswaps staan al langer in de belangstelling van toezichthouders en advocaten. En het aantal procedures over swaps stijgt met de dag. Wat weinigen zich gerealiseerd zullen hebben is een risico dat zich per gisteren(22 april 2015) daadwerkelijk heeft geëffectueerd. Een risico dat ook een juridisch aspect kent. Waarom per 22 april 2015? Op dit datum
Lees verder ›

SNS-arrest: cruciale oordelen Hoge Raad over de gevolgen van een 403-verklaring bij achtergestelde schulden

In het SNS-arrest van afgelopen vrijdag heeft de Hoge Raad zich niet alleen uitgelaten over de uitgangspunten voor de schadeloosstelling van onteigende aandeelhouders en achtergestelde schuldeisers. Ook schept de Hoge Raad in het arrest voor het eerst duidelijkheid over de in de praktijk veelgebruikte “403-verklaring” in verhouding tot achtergestelde geldleningen. De benaming “403-verklaring” verwijst naar
Lees verder ›

Hoge Raad stelt uitgangspunten voor schadeloosstelling SNS-zaak bij

De Hoge Raad heeft vandaag de uitgangspunten voor schadeloosstelling in SNS-zaak bijgesteld. De Ondernemingskamer (OK) moet zelf, los van het aanbod van de minister van Financiën, de schadeloosstelling voor de onteigening van SNS-bank bepalen. Eerder bepaalde de OK dat de schadeloosstelling hoger moet zijn dan het aanbod van de minister van € 0,– per onteigend
Lees verder ›