Nieuws

Hof doet duidelijke uitspraak over het begrip instelling Wmcz

Het Hof ’s-Hertogenbosch heeft op 26 maart 2015 een principiële en uitvoerig gemotiveerde uitspraak gedaan over het begrip ‘instelling’ in de Wmcz (Wet medezeggenschap cliënten zorginstelling). Per ‘instelling’ moet een zorgaanbieder een cliëntenraad instellen. Nog niet eerder heeft een Hof zich uitgesproken over wat dit kernbegrip uit de Wmcz precies inhoudt. Het Hof overweegt dat
Lees verder ›

Twee sets algemene voorwaarden kunnen van toepassing zijn

In de zaak ForFarmers/Doens hebben partijen twee sets algemene voorwaarden van toepassing verklaard op hun koopovereenkomst. De eerste set algemene voorwaarden staat specifiek vermeld achter de bijzondere “Contract Conditions” en schrijft arbitrage voor als wijze van geschilbeslechting. De verwijzing naar de tweede set algemene voorwaarden staat in kleiner lettertype, voorgedrukt onderaan de overeenkomst en volgens
Lees verder ›

Negatieve 3 maands Euribor rente: slecht nieuws voor klanten met een swap. Maar ook voor hun bank.

Renteswaps staan al langer in de belangstelling van toezichthouders en advocaten. En het aantal procedures over swaps stijgt met de dag. Wat weinigen zich gerealiseerd zullen hebben is een risico dat zich per gisteren(22 april 2015) daadwerkelijk heeft geëffectueerd. Een risico dat ook een juridisch aspect kent. Waarom per 22 april 2015? Op dit datum
Lees verder ›