In ons universum is het nooit stil.

Nieuws

Corporate opportunity aanwenden voor eigen gewin?

Corporate opportunities zijn mogelijkheden voor de vennootschap om een transactie aan te gaan of zakelijke activiteiten te ontplooien die passen binnen de bedrijfsvoering en waarvan bekend is dat de vennootschap daar een redelijk belang bij heeft. Bestuurders mogen deze corporate opportunities in beginsel niet voor zichzelf of een andere vennootschap aanwenden. In deze blog loop
Lees verder ›

Verplichting om op te komen tegen een positief dictum?

Het appelprocesrecht kent verschillende valkuilen die de kansen op een succesvol hoger beroep en daaropvolgend cassatieberoep verkleinen. Kennis daarvan is dus van groot belang. In deze blogreeks ‘procederen in hoger beroep’ belichten onze cassatieadvocaten steeds vanuit praktisch perspectief een aspect van een belangrijk appelprocesrechtelijk leerstuk. Dit keer: moet een partij opkomen tegen een voor haar
Lees verder ›

BarentsKrans adviseert Van De Velde Packaging bij de koop van De Dozenhal

BarentsKrans heeft Van De Velde Packaging geadviseerd bij de koop van De Dozenhal. De Dozenhal heeft twee magazijnen en een productievestiging in Nederland en een verkoopteam in Duitsland. Het bedrijf claimt “de grootste voorraad kartonnen dozen van Nederland” in huis te hebben. “In de productielocatie in Nederland worden golfkartonnen dozen in kleine hoeveelheden geproduceerd”, stelt
Lees verder ›

Oerlemans/Driessen | Ken uw klassiekers

In deze rubriek bespreken de (cassatie)advocaten van BarentsKrans oude arresten die nog steeds relevant zijn. Het arrest Oerlemans/Driessen (ECLI:NL:HR:2001:AB1338) betreft de aansprakelijkheid van verkopers van (naar later blijkt) gebrekkige industrieel vervaardigde producten. De achtergrond van het Oerlemans/Driessen arrest De firma Driessen kweekt rozen en gebruikt daarbij als voeding de ijzerhoudende meststof ijzerchelaat. Driessen bestelt een
Lees verder ›

De Centrale Raad van Beroep maakt eind aan te beperkte wetsuitleg door UWV

Compensatieregeling transitievergoeding bij slapende dienstverbanden Als de werknemer meer dan twee jaar ziek is (een zogenoemd ‘slapend dienstverband’), heeft de werkgever geen verplichting meer om het loon door te betalen en kan deze ontslag aanvragen bij het UWV. De zieke werknemer heeft dan recht op een transitievergoeding. De werkgever kan met de Regeling compensatie transitievergoeding
Lees verder ›

Formele Rechtskracht: Heesch/Van de Akker | Ken uw klassiekers

In deze rubriek bespreken de (cassatie)advocaten van BarentsKrans oude arresten die nog steeds relevant zijn. In het arrest “Heesch/Van de Akker” (ECLI:NL:HR:1986:AC9347) heeft de Hoge Raad de regel van de formele rechtskracht aanvaard. De Hoge Raad voltooide daarmee een ‘drieluik’ ten aanzien van de rechtsmachtsverdeling tussen de bestuursrechter en de civiele rechter. Het drieluik van
Lees verder ›