In ons universum is het nooit stil.

Nieuws

Eiswijziging in hoger beroep

Het appelprocesrecht kent verschillende valkuilen die de kansen op een succesvol hoger beroep en daaropvolgend cassatieberoep verkleinen. Kennis daarvan is dus van groot belang. In deze blogreeks ‘procederen in hoger beroep’ belichten onze cassatieadvocaten steeds vanuit praktisch perspectief een aspect van een belangrijk appelprocesrechtelijk leerstuk. Dit keer: de eiswijziging in hoger beroep. De eiswijziging Artikel
Lees verder ›

Kelderluik-arrest | Ken uw klassiekers

In deze rubriek bespreken de (cassatie)advocaten van Barentskrans oude arresten die nog steeds relevant zijn. Het Kelderluik-arrest (ECLI:NL:HR:1965:AB7079) is nog steeds het standaardarrest voor het leerstuk van gevaarzetting. Het is daarom met recht een klassieker te noemen. Hoe zat het ook alweer met het Kelderluik-arrest? De feiten in het Kelderluik-arrest Op 23 februari 1961 liep
Lees verder ›

HR 9 september 2022: redelijke kosten ter vaststelling van schade komen dwingendrechtelijk ten laste van de verzekeraar

In zijn recente arrest van 9 september 2022 (ECLI:NL:HR:2022:1174) oordeelt de Hoge Raad dat de door/ten behoeve van een verzekerde consument gemaakte redelijke kosten ter vaststelling van schade dwingendrechtelijk ten laste van de verzekeraar komen. Het geschil Aan het arrest liggen de volgende feiten ten grondslag. Eiser is in 2015 betrokken geraakt bij een verkeersongeval,
Lees verder ›

Deal Exasun en Wienerberger meest innovatieve deal 2021/2022

De deal tussen Exasun en Wienerberger heeft tijdens de M&A Awards van M&A Professionals Den Haag op 7 september jl. de prijs gewonnen voor meest innovatieve deal 2021/2022. BarentsKrans adviseerde Exasun bij de totstandkoming van deze samenwerking. Het Haagse Exasun produceert esthetische ‘building integrated photovoltaic” (BIPV) glas-glas zonnepanelen met een hoge efficiency en lange levensduur.
Lees verder ›

Staat/Bolsius en Staat/Van Benten | Ken uw klassiekers

In deze rubriek bespreken de (cassatie)advocaten van Barentskrans oude arresten die nog steeds relevant zijn. In de arresten Staat/Bolsius (ECLI:NL:HR:1990:AB7898) en Staat/Van Benten (ECLI:NL:HR:1994:ZC1474, AB 1996/125) overweegt de Hoge Raad dat indien onjuiste inlichtingen van de overheid worden gevolgd door een rechtmatig besluit, dit de civiele rechter niet zonder meer belet om te beoordelen of
Lees verder ›