Nieuws

Estate planning en verouderde notariële akten: signaleringen en aandachtspunten

In de blogreeks ‘Estate planning en verouderde notariële akten: signaleringen en aandachtspunten’ bespreken Lisanne Vissers en Danka Saija belangrijke kwesties bij notariële akten als huwelijkse voorwaarden, samenlevingscontracten en testamenten. Wanneer zij ondernemers en vermogende particulieren vragen naar hun persoonlijke zaken, komt het regelmatig voor dat de betreffende notariële akten sterk verouderd zijn. Wat signaleren zij dan en waar kunt
Lees verder ›

Estate planning | Levenstestamenten

Estate planning en verouderde notariële akten: signaleringen en belangrijke aandachtspunten | Deel 5: Levenstestamenten In het laatste deel van deze blogreeks gaan wij in op de situatie dat u als directeur-grootaandeelhouder (DGA) (al dan niet tijdelijk) uw taken als directeur van uw besloten vennootschap (BV) niet kunt uitoefenen. Voor deze situatie kunnen regelingen worden opgenomen
Lees verder ›

Estate planning | Testamenten na 2003 maar vóór 2010

Estate planning en verouderde notariële akten: signaleringen en belangrijke aandachtspunten | Deel 4: Testamenten na 2003 maar vóór 2010  Per 1 januari 2010 is de Successiewet 1956 gewijzigd. Op grond van de Successiewet 1956 (hierna verder genoemd: SW) worden twee belastingen geheven: schenk- en erfbelasting. Wij gaan voor nu uitsluitend in op de heffing van
Lees verder ›

Estate planning | Testamenten vóór 2003

Estate planning en verouderde notariële akten: signaleringen en belangrijke aandachtspunten | Deel 3: Testamenten vóór 2003 Vóór 1 januari 2003 gold nog het oude wettelijke erfrecht. Wanneer testamenten zijn opgesteld vóór 2003 kan het daarom zijn dat daarin bepalingen zijn opgenomen die inmiddels anders uitwerken dan gedacht vanwege het huidige wettelijke erfrecht. Dat hoeft niet
Lees verder ›

Estate planning | Samenlevingscontract

Estate planning en verouderde notariële akten: signaleringen en belangrijke aandachtspunten | Deel 2: samenlevingscontract In deel 1 van de blogreeks zijn wij ingegaan op huwelijkse voorwaarden. In Nederland wonen echter ook veel mensen ongehuwd samen (waarbij wij doelen op twee personen die een affectieve relatie met elkaar hebben en een gezamenlijke huishouding voeren). In dit
Lees verder ›

Estate planning | Huwelijkse voorwaarden

Estate planning en verouderde notariële akten: signaleringen en aandachtspunten | Deel 1: huwelijkse voorwaarden Wanneer wij ondernemers en vermogende particulieren vragen naar hun persoonlijke zaken als huwelijkse voorwaarden, samenlevingscontracten en/of (levens)testamenten, komt het regelmatig voor dat de betreffende notariële akten sterk verouderd zijn. Wat signaleren wij dan en wat zijn belangrijke aandachtspunten? In deze blogreeks
Lees verder ›

WBTR – een nieuwe werkelijkheid voor stichtingen en verenigingen

Op 1 juli 2021 treedt de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (de WBTR) inwerking. De WBTR heeft ten doel het rechtspersonenrecht verder te uniformeren en de kwaliteit van (het toezicht op) het bestuur van stichtingen en verenigingen (waaronder begrepen coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen) te verbeteren. Naast de introductie van een wettelijke grondslag voor een raad
Lees verder ›

Danka Saija versterkt Private Wealth & Family Owned Businesses praktijk

Per 1 juni 2020 versterkt Danka Saija als kandidaat-notaris / estate planner de Private Wealth & Family Owned Businesses praktijk van BarentsKrans. Samen met Lisanne Vissers, kandidaat-notaris en partner, gaat Danka deze praktijk verder uitbouwen. Lisanne en Danka adviseren vermogende particulieren en familiebedrijven ten aanzien van vermogens- en bedrijfsopvolging (estate planning), vermogensbescherming en privacy. Danka werkte
Lees verder ›