Nieuws

Vrijwillig elektronisch patiëntendossier aanvaardbaar?

Op 1 december jl. wees de Hoge Raad een interessant arrest over de verwerking van medische persoonsgegevens (ECLI:NL:HR:2017:3053). Daarin stond de vraag centraal of een private doorstart van het elektronisch patiëntendossier, ‘de zorginfrastructuur’, aanvaardbaar is vanuit het oogpunt van het medisch beroepsgeheim en de privacy van patiënten. Elektronisch patiëntendossier wordt private zorginfrastructuur In 2011 strandde
Lees verder ›

De e-Privacy Verordening: herziening van privacy regelgeving

De regels omtrent gegevensbescherming worden met enkele nieuwe Europese verordeningen flink op de schop genomen. Per 25 mei 2018 vervangt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) de Wet bescherming persoonsgegevens. Om de e-privacy op de AVG aan te laten sluiten, heeft de Europese Commissie op 10 januari 2017 een voorstel gepubliceerd om ook de e-Privacy richtlijn
Lees verder ›

Update meldplicht datalekken en de boetebevoegdheid van het CBP

Op 1 januari 2016 treden de meldplicht datalekken en de nieuwe boetebevoegdheid van het College bescherming persoonsgegevens (CBP) in werking. Inmiddels zijn concepten gepubliceerd voor de richtsnoeren meldplicht datalekken en voor boetebeleidsregels. Richtsnoeren meldplicht datalekken De richtsnoeren meldplicht datalekken zijn opgesteld om organisaties te helpen bij de vraag of er sprake is van een datalek
Lees verder ›

Doorgeven van persoonsgegevens aan de VS na Schrems

In de zaak Schrems heeft het Hof van Justitie het Safe Harbour-regime ongeldig verklaard. Er zijn onderhandelingen gaande tussen de Europese Commissie en de Amerikaanse autoriteiten over een oplossing, een ‘Safe Harbour II’. Inmiddels heeft de Artikel 29-Werkgroep, het overlegorgaan van nationale toezichthouders op het gebied van persoonsgegevens, een verklaring uitgegeven over de gevolgen. De
Lees verder ›