Nieuws

Verplicht pensioen voor buitenlandse werknemers?

Onlangs oordeelde de Rechtbank Noord-Nederland dat buitenlandse ondernemingen die hun werknemers tijdelijk in Nederland laten werken, moeten deelnemen in verplicht gestelde bedrijfstakpensioenfondsen. Deze uitspraak kan grote gevolgen hebben voor met name de bouw- en transportbranche. In deze branches zijn relatief veel buitenlandse partijen actief die hun werknemers tijdelijk in Nederland laten werken. Denk aan de
Lees verder ›