Nieuws

SNS-arrest: cruciale oordelen Hoge Raad over de gevolgen van een 403-verklaring bij achtergestelde schulden

In het SNS-arrest van afgelopen vrijdag heeft de Hoge Raad zich niet alleen uitgelaten over de uitgangspunten voor de schadeloosstelling van onteigende aandeelhouders en achtergestelde schuldeisers. Ook schept de Hoge Raad in het arrest voor het eerst duidelijkheid over de in de praktijk veelgebruikte “403-verklaring” in verhouding tot achtergestelde geldleningen. De benaming “403-verklaring” verwijst naar
Lees verder ›

Tijdelijk klachtenloket rentederivaten MKB bij Kifid geopend!

Het klachteninstituut financiële dienstverlening (Kifid) heeft vandaag (maandag 26 januari 2015) het tijdelijk loket voor de behandeling van geschillen tussen kleine MKB-bedrijven en banken over rentederivaten geopend. Deze klachtenvoorziening wordt op verzoek van de Nederlandse vereniging van banken (NVB) aan betrokken ondernemers aangeboden. De regelementen voor de procedures bij dit tijdelijk loket zijn ook gepubliceerd.
Lees verder ›