Nieuws

Reactie consultatie implementatiewet mededingingsrecht

Martijn van Maanen, Joost Fanoy en Tim Raats hebben namens BarentsKrans een reactie ingediend op het wetsvoorstel ter implementatie van de Europese richtlijn privaatrechtelijke handhaving mededingingsrecht. De richtlijn en het wetsvoorstel faciliteren het verhalen van schade als gevolg van een inbreuk op het mededingingsrecht. Het wetsvoorstel dat ter consultatie is gepubliceerd, ziet op de Nederlandse
Lees verder ›

Verbod op beste prijsgaranties

Onder druk van verschillende Europese Mededingingsautoriteiten heeft Booking.com toegezegd om zijn contracten met hotels en reisaanbieders aan te passen: er mogen geen ‘beste prijsgaranties’  meer in staan. Ook buiten de reisbranche kan het verbod op deze zogenaamde Most Favoured Nation-clausules gevolgen hebben voor de afspraken die bijvoorbeeld in distributie- of agentuurovereenkomsten worden gemaakt. Veel boekingssites
Lees verder ›

Is een niet-concurrentiebeding toegestaan in een distributieovereenkomst?

Ja, een niet-concurrentiebeding is mededingingsrechtelijk toegestaan, maar er zijn wel voorwaarden aan verbonden. Allereerst mogen zowel de distributeur als de leverancier niet beschikken over een marktaandeel van meer dan 30% op respectievelijk de inkoop- en verkoopmarkt ten aanzien van de producten. Daarnaast mag de duur van het niet-concurrentiebeding niet langer zijn dan vijf jaar en
Lees verder ›