Nieuws

Verbod op beste prijsgaranties

Onder druk van verschillende Europese Mededingingsautoriteiten heeft Booking.com toegezegd om zijn contracten met hotels en reisaanbieders aan te passen: er mogen geen ‘beste prijsgaranties’  meer in staan. Ook buiten de reisbranche kan het verbod op deze zogenaamde Most Favoured Nation-clausules gevolgen hebben voor de afspraken die bijvoorbeeld in distributie- of agentuurovereenkomsten worden gemaakt. Veel boekingssites
Lees verder ›

Is een niet-concurrentiebeding toegestaan in een distributieovereenkomst?

Ja, een niet-concurrentiebeding is mededingingsrechtelijk toegestaan, maar er zijn wel voorwaarden aan verbonden. Allereerst mogen zowel de distributeur als de leverancier niet beschikken over een marktaandeel van meer dan 30% op respectievelijk de inkoop- en verkoopmarkt ten aanzien van de producten. Daarnaast mag de duur van het niet-concurrentiebeding niet langer zijn dan vijf jaar en
Lees verder ›