Nieuws

Is een niet-concurrentiebeding toegestaan in een distributieovereenkomst?

Ja, een niet-concurrentiebeding is mededingingsrechtelijk toegestaan, maar er zijn wel voorwaarden aan verbonden. Allereerst mogen zowel de distributeur als de leverancier niet beschikken over een marktaandeel van meer dan 30% op respectievelijk de inkoop- en verkoopmarkt ten aanzien van de producten. Daarnaast mag de duur van het niet-concurrentiebeding niet langer zijn dan vijf jaar en
Lees verder ›