Nieuws

Verhoging aanbestedingsdrempels per 1 januari 2018

Als een opdracht van een aanbestedende dienst een waarde heeft die het toepasselijke drempelbedrag overschrijdt, dan moet daarvoor een Europese aanbestedingsprocedure worden gehouden. Per 1 januari 2018 wijzigen de drempelbedragen voor Europese aanbestedingen. Alle drempelbedragen wijzigen, met uitzondering van die voor de ‘sociale en andere specifieke diensten’. Hierbij een overzicht van de wijzigingen van de
Lees verder ›

Beperkingen bij online verkoop van (luxe)artikelen: wat mag wel en niet?

Eerlijke concurrentie bij online verkoop staat volop in de belangstelling. Afgelopen mei heeft de Europese Commissie haar onderzoeksrapport naar mogelijke mededingingsbeperkende praktijken bij verkopen via het internet (“e-commerce”) gepresenteerd. Eén van haar bevindingen was dat door de opkomst van alternatieve online handelsplatforms (zoals Marktplaats, eBay of Amazon) de concurrentie tussen detailhandelaren is toegenomen. Tegelijkertijd werken
Lees verder ›

Cover pricing bij aanbestedings­procedures

In een uitspraak van 12 oktober 2017 (ECLI:NL:CBB:2017:325) heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven de praktijk ‘cover pricing’ bij aanbestedingsprocedures aangemerkt als een gedraging met een mededingingsbeperkende strekking (een ‘hardcore’ beperking). Dat deed de hoogste bestuursrechter in een beroepsprocedure die verschillende sloopbedrijven waren gestart tegen boetes die toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) had opgelegd
Lees verder ›

Verlenging looptijd is wezenlijke wijziging raamovereenkomst

De verlenging van de looptijd is een wezenlijke wijziging van een raamovereenkomst. Een dergelijke wijziging mag dus niet zonder een nieuwe (Europese) aanbestedingsprocedure worden doorgevoerd. ProRail wordt daarom verboden uitvoering te geven aan deze wijziging van de overeenkomst. Voorafgaande aanbestedingsprocedure In 2013 besteedt ProRail een raamovereenkomst aan voor (kort gezegd) het ontwerpen en realiseren van
Lees verder ›

Rechtmatige invulling meervoudig onderhandse aanbesteding

In een recent gepubliceerd advies heeft de Commissie van Aanbestedingsexperts beschreven hoe een meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure moet zijn vormgegeven zodat wordt voldaan aan het gelijkheids-, transparantie- en gelijkheidsbeginsel. Volgens de Commissie moet een aanbestedende dienst zoveel mogelijk aansluiten bij de regels voor Europese aanbestedingsprocedures. Dat betekent meer concreet dat: alle ondernemers op hetzelfde moment moeten
Lees verder ›

Verdeling bevoegdheid tussen Commissie en nationale rechter bij toezeggingen

Recent heeft Advocaat-Generaal Kokott een conclusie genomen met betrekking tot de vraag of het de nationale rechter vrij staat een met het mededingingsrecht strijdige overeenkomst nietig te verklaren, als de Commissie al een toezeggingsbesluit daarover heeft genomen. Dit naar aanleiding van prejudiciële vragen in een Spaanse zaak omtrent het beëindigen van een leveringsovereenkomst tussen een
Lees verder ›