Nieuws

Cover pricing bij aanbestedings­procedures

In een uitspraak van 12 oktober 2017 (ECLI:NL:CBB:2017:325) heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven de praktijk ‘cover pricing’ bij aanbestedingsprocedures aangemerkt als een gedraging met een mededingingsbeperkende strekking (een ‘hardcore’ beperking). Dat deed de hoogste bestuursrechter in een beroepsprocedure die verschillende sloopbedrijven waren gestart tegen boetes die toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) had opgelegd
Lees verder ›

Verlenging looptijd is wezenlijke wijziging raamovereenkomst

De verlenging van de looptijd is een wezenlijke wijziging van een raamovereenkomst. Een dergelijke wijziging mag dus niet zonder een nieuwe (Europese) aanbestedingsprocedure worden doorgevoerd. ProRail wordt daarom verboden uitvoering te geven aan deze wijziging van de overeenkomst. Voorafgaande aanbestedingsprocedure In 2013 besteedt ProRail een raamovereenkomst aan voor (kort gezegd) het ontwerpen en realiseren van
Lees verder ›

Rechtmatige invulling meervoudig onderhandse aanbesteding

In een recent gepubliceerd advies heeft de Commissie van Aanbestedingsexperts beschreven hoe een meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure moet zijn vormgegeven zodat wordt voldaan aan het gelijkheids-, transparantie- en gelijkheidsbeginsel. Volgens de Commissie moet een aanbestedende dienst zoveel mogelijk aansluiten bij de regels voor Europese aanbestedingsprocedures. Dat betekent meer concreet dat: alle ondernemers op hetzelfde moment moeten
Lees verder ›

Verdeling bevoegdheid tussen Commissie en nationale rechter bij toezeggingen

Recent heeft Advocaat-Generaal Kokott een conclusie genomen met betrekking tot de vraag of het de nationale rechter vrij staat een met het mededingingsrecht strijdige overeenkomst nietig te verklaren, als de Commissie al een toezeggingsbesluit daarover heeft genomen. Dit naar aanleiding van prejudiciële vragen in een Spaanse zaak omtrent het beëindigen van een leveringsovereenkomst tussen een
Lees verder ›

Reactie op wets­voorstel ruimte voor duurzaamheids­initiatieven

BarentsKrans heeft in samenwerking met LTO Nederland gereageerd op het wetsvoorstel “ruimte voor duurzaamheidsinitiatieven”, waarover het Ministerie van Economische Zaken een internetconsultatie had georganiseerd. Met dit wetsvoorstel kunnen partijen voorstellen voor duurzaamheidsinitiatieven ter goedkeuring aan de minister voorleggen. De minister kan het voorstel, afhankelijk van het bestaande draagvlak en de effecten op duurzaamheid, maatschappij en de marktwerking,
Lees verder ›

Bewijs in het mededingingsrecht: CBb vernietigt boetebesluiten ACM inzake kartelafspraken executieveilingen

In zijn uitspraak van 3 juli 2017 heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) de door de Autoriteit Consument & Markt (ACM) aan 61 huizenhandelaren opgelegde boetes vernietigd. Volgens de hoogste bestuursrechter had de ACM onvoldoende bewijs geleverd van het bestaan van verboden kartelafspraken bij executieveilingen. De door de ACM vastgestelde overtreding bestond
Lees verder ›

Gijs van Midden versterkt praktijkgroep Mededinging & aanbesteding van BarentsKrans

Gijs van Midden (1984) versterkt sinds mei 2017 als advocaat de praktijkgroep Mededinging & aanbesteding van BarentsKrans. Gijs komt van Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn, waar hij meer dan zeven jaar een Europeesrechtelijke praktijk voerde, met een speciale focus op mededingingsrecht, staatssteun en het levensmiddelenrecht. In de jaren daarvoor heeft hij als consultant ervaring opgedaan
Lees verder ›