Nieuws

Farma update: Hoge Raad erkent indirecte inbreuk op Swiss-type claims

Met zijn arrest van 3 november 2017 (ECLI:NL:HR:2017:2807) in de zaak tussen Merck Sharp & Dohme (‘MSD’) en Teva heeft de Hoge Raad als hoogste rechter de knoop doorgehakt: indirecte inbreuk op tweede medische indicatie octrooien met een Swiss-type claim is mogelijk. Verder oordeelt de Hoge Raad dat er geen verschil bestaat tussen de beschermingsomvang
Lees verder ›

Annuleringsbeding in onderwijs­overeenkomst onredelijk bezwarend?

Particuliere onderwijsinstellingen hanteren veelal een annuleringsbeding in hun overeenkomst. Dat beding heeft de strekking dat de student de overeenkomst te allen tijde kan opzeggen, maar dat tussentijdse opzegging niet kan leiden tot restitutie van het verschuldigde cursusgeld of het vervallen van de betaalplicht. In het hierna te bespreken arrest van 27 oktober jl. (ECLI:NL:HR:2017:2775) laat
Lees verder ›

De samenwerkings­overeenkomst en de redelijkheid en billijkheid

Bij langdurige samenwerkingsovereenkomsten is het soms onvermijdelijk dat partijen hun afspraken tussentijds moeten wijzigen. Maar als dit na lange en vergevorderde onderhandelingen toch niet lukt, kan één van de partijen dan nog zonder meer naleving van de ongewijzigde afspraken vragen en onder welke omstandigheden is dat naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar? Daarover besliste
Lees verder ›