De Hoge Raad over het fixatiebeginsel in de faillissementswet

Al sinds de Faillissementswet (“Fw”) bestaat, bepaalt artikel 23 Fw (geparafraseerd) dat de failliet van rechtswege de beschikking en het beheer over zijn vermogen verliest vanaf de dag waarop het faillissement wordt uitgesproken. Het faillissement omvat het gehele vermogen (artikel 21 Fw) en voor verbintenissen die ontstaan ná het faillissement is de faillissementsboedel niet aansprakelijk,
Lees verder ›

Boogaard/Vesta: over samenloop en onrechtmatige concurrentie | Ken uw klassiekers

In deze rubriek bespreken de (cassatie)advocaten van BarentsKrans oude arresten die nog steeds relevant zijn. Het arrest Boogaard/Vesta (ECLI:NL:HR:1955:47) is tot op de dag van vandaag een relevant arrest over samenloop tussen wanprestatie en onrechtmatige daad. Bovendien geldt het nog steeds als standaardarrest ten aanzien van onrechtmatige (werknemers)concurrentie. De casus Vesta was een levensverzekeraar. Boogaard
Lees verder ›

Wat kwalificeert als grief en waarom is dat van belang? | Procederen in hoger beroep

Het appelprocesrecht kent verschillende valkuilen die de kansen op een succesvol hoger beroep en daaropvolgend cassatieberoep verkleinen. Kennis daarvan is dus van groot belang. In deze blogreeks ‘procederen in hoger beroep’  belichten onze cassatieadvocaten steeds vanuit praktisch perspectief een aspect van een belangrijk appelprocesrechtelijk leerstuk. Dit keer: wat kwalificeert als een grief en waarom is
Lees verder ›

Nieuwe appeltermijn tussentijds hoger beroep tegen tussenvonnissen | Procederen in hoger beroep

Over het openstellen van tussentijds hoger beroep tegen tussenvonnissen heeft de Hoge Raad al veel arresten gewezen. Op 17 december 2021 werd er weer een nieuwe loot aan deze inmiddels flinke jurisprudentieboom toegevoegd. De Hoge Raad oordeelde dat de rechter na een tussenvonnis te allen tijde – tenminste, zolang er nog geen eindvonnis is gewezen
Lees verder ›

Bewijsrecht naar Curaçaos burgerlijk procesrecht

Het bewijsrecht van het Curaçaose Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (verder het “Rv-C”) verschilt in een aantal opzichten van het Nederlandse Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (verder het “Rv-N”). Ook op het gebied van het getuigenbewijs zijn er duidelijke verschillen. Het Rv-N beperkt bijvoorbeeld de bewijskracht van partijgetuigenverklaringen: die kunnen alleen dienen als aanvullend bewijs voor door
Lees verder ›

De tweeconclusieregel | Procederen in hoger beroep

Het appelprocesrecht kent verschillende valkuilen die de kansen op een succesvol hoger beroep en daaropvolgend cassatieberoep verkleinen. Kennis daarvan is dus van groot belang. In deze blogreeks ‘procederen in hoger beroep’ belichten onze cassatieadvocaten steeds vanuit praktisch perspectief een aspect van een belangrijk appelprocesrechtelijk leerstuk. Dit keer: de tweeconclusieregel. De tweeconclusieregel De tweeconclusieregel (art. 347
Lees verder ›

Afgebroken onderhandelingen | Ken uw klassiekers

In deze rubriek bespreken de (cassatie)advocaten van BarentsKrans oude arresten die nog steeds relevant zijn. De klassieker CBB/JPO uit 2005 is het huidige standaardarrest voor aansprakelijkheid wegens het afbreken van onderhandelingen, waarin de Hoge Raad zijn rechtspraak op het gebied van precontractuele aansprakelijkheid samenvat. Niet alle onderhandelingen leiden tot een deal. Partijen kunnen verschillende verwachtingen
Lees verder ›