De doorwerking van product­aansprakelijkheid in artikel 6:162 BW

Het is al jaren vaste rechtspraak dat voor aansprakelijkheid van een producent op grond van een gewone onrechtmatige daad aansluiting kan worden gezocht bij de normen voor productaansprakelijkheid (HR 22 september 2000, NL:HR:2000:AA7239). Afgelopen vrijdag 13 januari heeft de Hoge Raad voor het eerst overwogen dat ook teruggegrepen kan worden op productaansprakelijkheidsnormen om te beoordelen
Lees verder ›

Over de vaststellings­overeenkomst die in strijd is met dwingend recht

De Hoge Raad wees afgelopen vrijdag (6 januari 2017) een arrest over de vraag in hoeverre een vaststellingsovereenkomst in strijd mag zijn met dwingend recht (ECLI:NL:HR:2017:19). Pauzeregeling Blue Taxi door hof onjuist bevonden Deze markante zaak betrof meerdere taxichauffeurs die in dienst waren bij Blue Taxi. De Stichting Sociaal Fonds Taxi ontdekte dat Blue Taxi zijn
Lees verder ›

Driemaal Dexia en massaschade-overeenkomsten

De Hoge Raad deed afgelopen vrijdag 9 december 2016 drie nieuwe uitspraken in de beruchte Dexia-affaire, die ook wel de ‘aandelenlease-‘ of ‘effectenlease-affaire’ wordt genoemd. De uitspraken zijn relevant voor alle overeenkomsten die op grond van de Wet collectieve afwikkeling massaschade (WCAM) algemeen verbindend worden verklaard. Achtergrond Dexia-affaire en WCAM Deelnemers aan een aandelenlease-constructie kochten
Lees verder ›

Handelingsbevoegdheid curator na vernietiging faillietverklaring

Zijn handelingen van de curator geldig en bindend voor de schuldenaar als de faillietverklaring is vernietigd, maar de uitspraak met de vernietiging nog niet onherroepelijk is geworden? De Hoge Raad heeft die vraag op vrijdag 11 november 2016 bevestigend beantwoord (ECLI:NL:HR:2016:2577). Zowel de failliet verklaarde als zijn schuldeisers en andere belanghebbenden kunnen de faillietverklaring aanvechten
Lees verder ›