Faillissements­procedures investerings­maatschappijen Oi‑Groep

Op vrijdag 7 juli jl. wees de Hoge Raad twee belangwekkende beschikkingen (ECLI:NL:HR:2017:1280 en ECLI:NL:HR:2017:1281) in de faillissementsprocedures van twee Nederlandse investeringsmaatschappijen: Oi Brasil Holdings Coöperatief U.A. (hierna: Oi Coop) en Portugal Telecom International Finance (hierna: PTIF). Beide behoren tot de Braziliaanse Oi-groep; met 75 miljoen abonnees één van de grootste telecomaanbieders ter wereld. De Oi-groep
Lees verder ›

Uitzonderingen op opzegbaarheid duurovereenkomst voor onbepaalde tijd

Hoe langer men samen is, hoe moeilijker het is om van elkaar af te komen. Neem voor onbepaalde tijd gesloten duurovereenkomsten. Dat zijn overeenkomsten waarin partijen zich tot een voortdurende prestatie hebben verbonden voor een onbepaalde langere periode, zoals sommige agentuurovereenkomsten. Inmiddels is vaste rechtspraak van de Hoge Raad dat dergelijke overeenkomsten in beginsel opzegbaar
Lees verder ›

Het causaal verband en de gevalsvergelijking bij onrechtmatige daad

Het arrest van de Hoge Raad van 9 juni jl. (ECLI:NL:HR:2017:1053) is een mooi en leerzaam staaltje van ‘gevalsvergelijking’, de methode waarmee het causaal verband tussen een onrechtmatige gedraging en de geleden schade moet worden vastgesteld. Onrechtmatige daad door ‘leeghalen’ onderneming en benadelen schuldeisers De oorsprong van deze zaak is een noodlottige aandelentransactie uit 1995
Lees verder ›