Handelingsbevoegdheid curator na vernietiging faillietverklaring

Zijn handelingen van de curator geldig en bindend voor de schuldenaar als de faillietverklaring is vernietigd, maar de uitspraak met de vernietiging nog niet onherroepelijk is geworden? De Hoge Raad heeft die vraag op vrijdag 11 november 2016 bevestigend beantwoord (ECLI:NL:HR:2016:2577). Zowel de failliet verklaarde als zijn schuldeisers en andere belanghebbenden kunnen de faillietverklaring aanvechten
Lees verder ›