Nieuws

De aftopping van topinkomens en beëindigingsvergoedingen anno 2015: vragen te over

Sinds 1 januari 2013 maximeert de Wet normering topinkomens, de WNT, de beloning en de beëindigingsvergoedingen van de hoogst leidinggevenden in de (semi-)publieke sector. Er is al een aanpassingswet, een uitvoeringsbesluit, een regeling bezoldigingscomponenten, er zijn beleidsregels en sectorale regelingen. Nu de Eerste Kamer het wetsvoorstel Verlaging bezoldigingsmaximum WNT heeft aangenomen, mag per 1 januari 2015 het
Lees verder ›