Nieuws

Zojuist verschenen: Commentaar & Context WWZ

Vandaag verschijnt het boek van BarentsKrans advocaat arbeidsrecht Frank Dekker: “Commentaar & Context WWZ”. Het biedt een overzicht van de belangrijkste passages uit de parlementaire geschiedenis van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) en aanverwante regelgeving. Elk wetsartikel  is voorzien van praktisch, niet-wetenschappelijk commentaar. Dit is bedoeld om de wijzigingen van het artikel kort en bondig toe te lichten
Lees verder ›

Verplicht pensioen voor buitenlandse werknemers?

Onlangs oordeelde de Rechtbank Noord-Nederland dat buitenlandse ondernemingen die hun werknemers tijdelijk in Nederland laten werken, moeten deelnemen in verplicht gestelde bedrijfstakpensioenfondsen. Deze uitspraak kan grote gevolgen hebben voor met name de bouw- en transportbranche. In deze branches zijn relatief veel buitenlandse partijen actief die hun werknemers tijdelijk in Nederland laten werken. Denk aan de
Lees verder ›

Over de vaststellings­overeenkomst die in strijd is met dwingend recht

De Hoge Raad wees afgelopen vrijdag (6 januari 2017) een arrest over de vraag in hoeverre een vaststellingsovereenkomst in strijd mag zijn met dwingend recht (ECLI:NL:HR:2017:19). Pauzeregeling Blue Taxi door hof onjuist bevonden Deze markante zaak betrof meerdere taxichauffeurs die in dienst waren bij Blue Taxi. De Stichting Sociaal Fonds Taxi ontdekte dat Blue Taxi zijn
Lees verder ›

Laurens de Graaf benoemd tot partner arbeidsrecht

Laurens de Graaf is per 1 juli 2016 benoemd tot partner. Laurens is gespecialiseerd in het arbeidsrecht en staat veel partijen bij in de olie & gas industrie, de transportsector en de software-industrie. Hij heeft ruime ervaring met complexe reorganisaties, werknemersconcurrentie, fusies en overnames, gelijk loon-kwesties, internationale arbeid en onderhandelingen met vakbonden en ondernemingsraden. Laurens
Lees verder ›