Nieuw bestuursmodel voor Samenwerkende Hulporganisaties

Meer artikelen over:Corporate / M&A

BarentsKrans heeft de stichting Samenwerkende Hulporganisaties (SHO, http://www.giro555.nl/) begeleid bij de implementatie van een nieuw bestuursmodel. Hiermee is uitvoering gegeven aan de wens van de SHO om in de toekomst krachtig acties te kunnen blijven voeren voor slachtoffers van rampen. De hulporganisaties vroegen daarvoor onder andere advies aan een externe commissie onder leiding van organisatiedeskundige professor Meurs.

Betrokken notariaat: