Netherlands Commercial Court komt steeds dichterbij

Enige tijd geleden werd de ‘ Netherlands Commercial Court ’ aangekondigd (kortweg: NCC). Beoogde startdatum zou 1 januari 2017 zijn, maar daarvoor dient nog eerst het wetsvoorstel succesvol het wetgevingstraject te doorlopen. Daar zijn nu vorderingen geboekt. Recentelijk heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel dat benodigd is om de NCC van start te kunnen laten gaan, niet controversieel verklaard. Het wetsvoorstel zal dus op korte termijn door de Tweede Kamer kunnen worden behandeld.

Als dat wetgevingstraject succesvol wordt doorlopen, zal er een bijzondere kamer worden ingesteld bij de Amsterdamse rechtbank en het Amsterdamse Hof. Dat wordt de ‘Netherlands Commercial Court’: in internationale handelsgeschillen gespecialiseerde overheidsrechtspraak. Partijen dienen zelf te kiezen voor behandeling door de NCC. Daar worden zaken standaard in het Engels behandeld en wordt ook in het Engels uitspraak gedaan.

Over de behoefte aan een dergelijke handelsrechtbank zei Frits Bakker (voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak) eerder: ‘Momenteel zien we dat partijen met grote handelsconflicten nogal eens naar buitenlandse commercial courts gaan of om internationale arbitrage vragen. Op die vraag willen wij met de NCC inspelen’. Bij de NCC zullen straks rechters, raadsheren en juridisch medewerkers werken die specifieke deskundigheid en ervaring hebben.

Meer informatie kunt u lezen in het wetsvoorstel en het concept procesreglement.