12 februari 2021
Leestijd: 2 minuten

Michiel Martin met 18 deals in de MenA.nl League Table 2020

Ondanks Corona is het een druk jaar geweest voor de sectie Corporate M&A van BarentsKrans.

Michiel Martin behaalt met 18 deals een 4e plaats in de lijst van M&A-advocaten die in 2020 de meeste deals begeleidden. Hij heeft daarmee een plaats in de MenA.nl League Table 2020.

De M&A Community biedt via de M&A League Tables een uitgebreid overzicht in de Nederlandse markt van fusies & overnames.

Uit de gegevens van MenA.nl blijkt dat 2020 voor de Nederlandse fusie- en overnamemarkt een onstuimig en intens, maar desondanks vruchtbaar jaar was. In de beginmaanden van de pandemie – in maart en april – was de markt redelijk rustig: al (vrij) snel kwam de overnamemarkt op gang en werd het weer drukker.

MenA

Dit beeld herkennen we ook bij BarentsKrans. Michiel Martin: “Eind maart was de wereld onzeker. Er werden toen diverse transacties uitgesteld. Vanaf eind april zagen we de markt zich herstellen: het aantal overnames nam weer toe. We hebben dit jaar zelfs meer transacties begeleid dan de jaren daarvoor.”

“In 2020 heb ik 18 deals mogen begeleiden. Als team hebben we er natuurlijk nog veel meer begeleid. Deze ranking in de MenA.nl League Table 2020 is een compliment aan het hele team en een compliment aan onze klanten, die in 2020 veerkracht toonden door ondanks de rare tijden toch mooie deals te sluiten. Iedereen bedankt voor het in ons gestelde vertrouwen.”