KEI: een stapje naar voren, een stapje terug

De wetgeving die verplicht tot digitaal procederen voor de civiele rechter bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland, wordt per 1 oktober 2019 ingetrokken. Op die datum worden ook enkele procesvernieuwingen voor alle rechtbanken doorgevoerd.

Onder de noemer KEI is de afgelopen jaren gewerkt aan modernisering en digitalisering van juridische procedures. Het digitaliseren van de civiele procedures in Nederland, is uitgelopen op een klein ICT-drama. De Raad voor de Rechtspraak heeft in april 2018 een ‘reset’ aangekondigd. Daarna werd bekend gemaakt dat de Rechtspraak zich gaat richten op het realiseren van eenvoudige digitale toegang. Hoe dat er exact uit gaat zien, is nog niet bekend.

Weer op papier

Digitaal procederen was bij wege van pilot voor bepaalde zaken al ingevoerd bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland. Die invoering wordt nu dus per 1 oktober 2019 ongedaan gemaakt. De digitale zaken die al lopen, zullen in beginsel ook digitaal worden afgedaan. Vanaf 1 oktober 2019 moeten nieuwe zaken weer zoals vanouds op papier worden gestart.

Procesvernieuwingen

Een ander deel van KEI is de modernisering van juridische procedures. Enkele voorgenomen procesvernieuwingen worden per 1 oktober 2019 voor alle rechtbanken verplicht. De rechter zal meer ruimte krijgen om regie te voeren in het begin van de procedure. De hoop is dat op die manier meer maatwerk kan worden geboden voorafgaand aan en tijdens de mondelinge behandeling.

Aan aanpassingen van de procesreglementen wordt nog gewerkt.

Met deze wetswijziging geldt voor nieuwe zaken die na 1 oktober 2019 worden aangebracht bij alle rechtbanken weer hetzelfde procesrecht. Er worden dus weer stappen gezet.