Promotie Katherine
9 oktober 2023
Leestijd: 1 minuten

Katherine Filesia promoveert op trust

Op 5 oktober 2023 heeft Katherine Filesia, kandidaat-notaris Estate Planning bij BarentsKrans, haar proefschrift getiteld ‘Speaking the same language: De invoering van de Anglo-Amerikaanse trust in het Nederlandse recht’ aan de Universiteit Leiden succesvol verdedigd.

Het promotieonderzoek van Katherine behelst de Anglo-Amerikaanse rechtsfiguur trust, die veelvuldig in de internationale financiële wereld wordt gebruikt, waaronder in de financierings- en estate planningspraktijk. In haar onderzoek heeft zij de Anglo-Amerikaanse trust en de Curaçaose trust onderzocht. Aan de hand van beide rechtsstelsels heeft zij concrete oplossingen voor de rechtspraktijk gepresenteerd voor zowel de reparatie van de huidige Curaçaose trustwetgeving als de wijze waarop de trust in het Nederlandse recht kan worden ingevoerd. Katherine schreef haar proefschrift onder supervisie van prof. mr. Pim Huijgen en prof. dr. Frans Sonneveldt.

De dissertatie van Katherine is recent verschenen in de Meijers-reeks van de Universiteit Leiden. Daarnaast wordt deze dissertatie binnenkort gepubliceerd door uitgeverij Wolters Kluwer als onderdeel van de Ars Notariatus reeks.