Jeffrey Koenecke beëdigd als toegevoegd notaris

Meer artikelen over:Vastgoed

Jeffrey Koenecke is vandaag beëdigd bij de rechtbank Den Haag als toegevoegd notaris. Hij is hiermee de eerste toegevoegd notaris binnen BarentsKrans. Jeffrey is toegevoegd aan notaris Robert-Jan Zwaan.

De mogelijkheid om toegevoegd notaris te worden bestaat sinds 2013. Een toegevoegd notaris heeft dezelfde bevoegdheden als de notaris aan wie hij is toegevoegd.

Jeffrey Koenecke heeft meer dan 15 jaar notariële ervaring in het commercieel vastgoed. Hij is, naast het begeleiden van vastgoedtransacties, gespecialiseerd in ‘multifunctioneel’ grondgebruik in complexe situaties, door gebruik te maken van erfpacht, opstalrecht, mandeligheid, splitsing in appartementsrechten, gecombineerd met het vestigen van (hypothecaire) zekerheden. Jeffrey maakt deel uit van de sectie Vastgoed. Notaris Robert-Jan Zwaan is gespecialiseerd in het ondernemingsrecht en maakt deel uit van de sectie Corporate / M&A.

Jeffrey Koenecke: “Als toegevoegd notaris heb ik dezelfde bevoegdheden als een notaris en kan ik zelfstandig akten passeren. Dit is prettig voor cliënten en zorgt ervoor dat Robert-Jan en ik tegelijkertijd akten kunnen passeren, ieder vanuit zijn eigen specialisatie”.

Robert-Jan Zwaan over deze benoeming: “Jeffrey en ik werken veel samen in transacties op het snijvlak van vastgoed en ondernemingsrecht. Ik zie de benoeming van Jeffrey tot toegevoegd notaris als een impuls voor de notariële vastgoedpraktijk van BarentsKrans”.