Handboek ‘Gelijke behandeling in arbeid’ gepubliceerd

Vandaag verschijnt het boek ‘Gelijke behandeling in arbeid’ van Peter Vas Nunes, als advocaat bij BarentsKrans al ruim 40 gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Voor het eerst in jaren verschijnt een handboek over dit voor werkgevers en werkenden belangrijke thema.

Gelijke behandeling is een lastig, maar voor de arbeidsrechtelijke praktijk belangrijk onderwerp. Naast de ‘klassieke’ non-discriminatiegronden als geslacht (moederschapsverlof), ras (aannamebeleid) en godsdienst (zie de recente arresten Achbita en Bougnaoui) staan de laatste jaren vooral de gronden handicap/chronische ziekte (aanpas-plicht) en leeftijd (pensioenontslag, aftopping sociaal plan) in de belangstelling. Bijna alle organisaties hebben ermee te maken.

Het boek is bedoeld voor iedereen die zich in het onderwerp gelijke behandeling wil verdiepen en zich in praktijk, wetenschap of onderwijs met arbeidsrecht bezighoudt. Het vertelt onder andere welke verdragen, richtlijnen en wetten het onderwerp beheersen. Wat ‘gelijk behandelen’ inhoudt. Wanneer het ‘geen vergelijkbaar geval’ verweer opgaat. Hoe direct en direct onderscheid van elkaar verschillen. Wanneer sprake is van intimidatie of victimisatie. Welke uitzonderingen de wet kent. Hoe onderscheid kan worden gerechtvaardigd. Wat een gediscrimineerde werknemer kan claimen en welke regels van proces- en bewijsrecht daarbij gelden.

Wat is het gelijke behandelingsrecht?

Op de arbeidsmarkt wordt gediscrimineerd. Naar geslacht, handicap, leeftijd, godsdienst, nationaliteit, seksuele gerichtheid en nog meer. Het gelijkebehandelingsrecht biedt de mogelijkheid hiertegen op te komen.

Het Nederlandse arbeidsrecht beschermt werkenden met een vaste baan vergaand. Hoe anders is de situatie van werkenden met een tijdelijk contract, uitzendkrachten, freelancers en zzp-ers. Het reguliere arbeidsrecht geeft ze nauwelijks de mogelijkheid op te komen tegen ontslag. De wetgeving ter voorkoming van discriminatie (in Nederland spreken we liever van ‘verboden onderscheid’) biedt hun enige bescherming.

Ook voor mensen met een vast contract is de gelijkebehandelingswetgeving van toenemend belang. Denk aan proeftijd- en pensioenontslag. Behalve bij ontslag speelt gelijke behandeling ook bij zaken als beloning, bevordering, pensioen, vakantie, leaseauto, arbeidsongeschiktheid, arbeidsomstandigheden en ontslagvergoeding.

Sinds de introductie van het gelijkebehandelingsrecht in 1957 – een van oorsprong ‘Brussels’ product – is haar invloed spectaculair toegenomen, getuige het aantal uitspraken van het Hof van Justitie van de Europese Unie, van Nederlandse rechters en van het College voor de Rechten van de Mens.

Het boek is verschenen bij Boom Juridisch.

Meer artikelen over:Arbeidsrecht