Estate planning en verouderde notariële akten: signaleringen en aandachtspunten

In de blogreeks ‘Estate planning en verouderde notariële akten: signaleringen en aandachtspunten’ bespreken Lisanne Vissers en Danka Saija belangrijke kwesties bij notariële akten als huwelijkse voorwaarden, samenlevingscontracten en testamenten. Wanneer zij ondernemers en vermogende particulieren vragen naar hun persoonlijke zaken, komt het regelmatig voor dat de betreffende notariële akten sterk verouderd zijn. Wat signaleren zij dan en waar kunt u op letten?

Deze akten passeren de revue in de blogreeks:

Deel 1: Huwelijkse voorwaarden (16 februari 2022)
Deel 2: Samenlevingscontract (9 maart 2022)
Deel 3: Testamenten vóór 2003 (31 maart 2022)
Deel 4: Testamenten na 2003, maar vóór 2010 (21 april 2022)
Deel 5: Levenstestamenten (12 mei 2022)

Wat is estate planning?

Estate planning is het voor ondernemers en vermogende particulieren civiel en fiscaal optimaal vormgeven van vermogensoverheveling naar de volgende generatie (zowel tijdens leven als bij overlijden). Hierbij kan gedacht worden aan (her)structurering van familiebedrijven, structurering van bedrijfsopvolging, vermogensbescherming en privacy, schenken van vermogen, nalatenschapsplanning (advisering rondom het relatievermogensrecht en erfrecht) en het oprichten en beheren van een stichting en/of goed doel.

Onze gespecialiseerde en ervaren (kandidaat-)notarissen voorzien u graag van persoonlijk advies op het snijvlak van het ondernemingsrecht en het personen- en familierecht, zowel nationaal als internationaal en in nauwe samenwerking met gespecialiseerde fiscalisten.

Lisanne Vissers (kandidaat-notaris/ partner) en Danka Saija (kandidaat-notaris/ estate planner) zijn werkzaam op de sectie Corporate/ M&A en de praktijk estate planning bij BarentsKrans. Zij adviseren familiebedrijven en vermogende particulieren bij de planning van hun vermogen, bedrijfsopvolging en nalatenschap, alsook vermogensbescherming en privacy.

Bent u benieuwd wat zij voor u kunnen betekenen op het gebied van estate planning? Bekijk de expertisepagina.

Meer artikelen over:Estate planning