ESG: wat is het en wordt het steeds belangrijker?

ESG staat voor Environment (milieu), Society (samenleving) en Governance. Als wordt beoordeeld hoe duurzaam een bedrijf is, dan wordt er gekeken wat de invloed is van dat bedrijf op het milieu (de mate van afval, verontreiniging, etc.), wat de invloed is op de samenleving (werkomstandigheden, gezondheid en veiligheid, etc.) en hoe een bedrijf wordt bestuurd (bijvoorbeeld de beloning van leidinggevenden, diversiteit of er geen corruptie of omkoping plaatsvindt, etc.).[1]

Beleggers

Bepaalde beleggers kijken naar ESG-factoren om te bepalen of zij zullen investeren in een onderneming. In sommige gevallen speelt de achtergrond van die beleggers daarbij een rol. Voor investeringsfondsen van de overheid zijn de ESG-factoren bijvoorbeeld van groot belang.[2] Ook zijn er investeringsfondsen in de private sector die specifiek zijn opgericht om te investeren in duurzame bedrijven en belang hechten aan de ESG-factoren.[3] Andere investeerders worden door sociale druk gedwongen om meer aandacht te besteden aan de ESG-factoren, zoals Pensioenfonds ABP, dat heeft besloten om haar beleggingen in producenten van fossiele brandstoffen af te bouwen als gevolg van dergelijke druk.[4]

Financiële factoren

Er zijn ook financiële factoren waardoor de ESG-criteria steeds meer van belang worden. Uit onderzoek van Harvard blijkt namelijk dat, bezien over een periode van 18 jaar, bedrijven die niet alleen rekening hielden met de financiële factoren, maar ook met ESG-factoren significant beter presteerden dan bedrijven die daar geen rekening mee hielden.[5] KPMG noemt het in overweging nemen van ESG-factoren van cruciaal belang voor het succes van bedrijven in alle sectoren.[6]

Juridische ontwikkelingen

Op juridisch vlak zijn er ook ontwikkelingen waardoor het belang van de ESG-factoren toeneemt. Met name de Europese Commissie en de ECB hebben zowel in 2020 als in 2021 ingrijpende richtlijnen en verordeningen gepubliceerd, die de banken verplichten ESG-risico’s te integreren in hun strategie en in hun bedrijfsvoering, waardoor banken inzicht moeten krijgen in de mate waarin hun klanten zich adequaat aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering.[7] De ESG-factoren kunnen daarom (naast financiële factoren) van belang worden bij de vraag of een bedrijf een financiering zal verkrijgen van een bank. Eerder schreven Jason van de Pol en Joep Minderhoud de blog ‘De toekomst van ESG informatieverplichtingen’.

Aandeelhouders

Aandeelhouders kunnen invloed uitoefenen op de besluitvorming binnen een bedrijf en daarmee ook op de mate waarin een bedrijf rekening houdt met de ESG-factoren. Dat kan onder meer door op te nemen in een aandeelhoudersovereenkomst dat het desbetreffende bedrijf bij haar bedrijfsvoering zich zal richten op het toepassen van de 10 principes van UN Global Compact. Deze principes bepalen onder meer dat ondernemingen (i) mensenrechten zullen respecteren, (ii) zich zullen richten op het beëindigen van dwang- en kinderarbeid, (iii) de ontwikkeling en verspreiding van milieuvriendelijke technologieën zullen aanmoedigen en (iv) corruptie zullen tegengaan. Naast financiële rapportages, kan van het bestuur gevraagd worden om rapportages op het gebied van ESG te verstrekken, zodat de aandeelhouders kunnen beoordelen in hoeverre de desbetreffende onderneming rekening houdt met de ESG-factoren.

Fusies en overnames

Op het gebied van fusies en overnames wordt ESG steeds meer van belang. ESG-rapportages worden steeds vaker onderdeel van het boekenonderzoek en er kunnen ESG-garanties worden gevraagd.[8]

Gezien het bovenstaande is het belangrijk dat een ondernemer zich ervan bewust is wat de invloed van de desbetreffende onderneming is op het gebied van ESG en dat tijdig in kaart te brengen.

Heeft u vragen over ESG of wilt u weten wat wij hierin voor u kunnen betekenen? Neem dan contact op met Thomas van Hövell tot Westervlier.

 

[1] Zie https://www.janushenderson.com/nl-nl/investor/article/what-is-esg-and-why-do-we-care/

[2] Zie bijvoorbeeld https://www.invest-nl.nl/over-ons/impact-en-sdgs

[3] Zie bijvoorbeeld  https://www.abnamro.nl/en/commercialbanking/corporates-institutionals/products/expand-your-business/private-equity/sustainable-impact-fund/index.html

[4] Zie https://fd.nl/financiele-markten/1417025/pensioenfonds-abp-stapt-uit-fossiele-beleggingen-odh2caFJgowF

[5] Zie https://www.theguardian.com/sustainable-business/sustainability-key-corporate-success

[6] Zie https://home.kpmg/nl/nl/home/topics/environmental-social-governance.html

[7] Zie https://home.kpmg/nl/nl/home/insights/2021/11/banken-gaan-esg-risicos-integreren-een-sprong-in-het-diepe.html#.

[8] Zie https://mena.nl/artikel/martin-roberts-liberty-global-steeds-meer-overnames-verzekerd

Meer artikelen over:Corporate / M&A