Alternatieve financiering: Het is maar net begonnen!

Gidget Brugman
Gidget Brugman Advocaat / partner

Alternatieve financieringsvormen, zoals crowdfunding en kredietunies, houden de gemoederen in Nederland behoorlijk bezig. Eind januari kwam AFM met een set nieuwe regels voor crowdfundingplatforms om aan te voldoen. Met die regels wordt beoogd om crowdfunding de ruimte te geven zich te ontwikkelen en tegelijkertijd de ‘crowdfundende’ consument te beschermen. In 2015 is in Nederland EUR 128 miljoen geïnvesteerd in crowdfunding.

Nu is crowdfunding eigenlijk niet nieuw: In de UK bestaat crowdfunding al enige tijd. En met groot succes. In de UK werd in 2015 alleen al door het klein- en midden MKB en start ups GBP 3,4 miljard (!) via crowdfunding geleend. Vanaf april 2016 krijgen investeerders via crowdfunding bovendien ook nog eens bepaalde fiscale voordelen, dus het crowdfunden zal alleen maar nog populairder worden.Niet alleen crowdfunding is groot in de UK, ook kredietunies zijn verantwoordelijk voor een groot deel niet-bancair krediet. Volgens de European Network of Credit Unions gaat ruim GBP 1 miljard om in de bestaande kredietunies.

In Nederland staat de omvang van kredietunies nog in de (veelbelovende) kinderschoenen. Na het van kracht worden van de Wet toezicht kredietunies per 1 januari 2016 dat voorziet in een aantal vrijstellingen, is de verwachting dat de kredietunies eveneens een explosieve groei zullen doormaken.

Voor ondernemend Nederland is zo’n uitgebreid financieringspalet alleen maar toe te juichen. Het zorgt voor meer keuze voor de ondernemer, geeft flexibiliteit in financieringen en bevordert de concurrentie tussen de geldaanbieders. Dus alternatieve financiering: Van miljoenen naar miljarden!