Going loco with a Coco!

Meer artikelen over:Financieringen
Gidget Brugman
Gidget Brugman Advocaat / partner

In een tijd waarin de belegger meer dan ooit op zoek is naar rendement en de banken zich moeten houden aan strengere kapitaaleisen, wordt op creatieve manier nieuwe producten bedacht die tegemoet komen aan deze beide omstandigheden. De Contingent Convertible Bond oftewel “Coco” is zo’n product.

Een Coco is een obligatie die onder vooraf bepaalde voorwaarden kan worden omgezet in aandelen. Niks nieuws zal een ervaren belegger wellicht zeggen, maar de Coco is net even anders dan de ‘ouderwetse’ reverse convertible obligatie. De Coco wordt vooral door banken uitgegeven omdat ze gekoppeld zijn aan de kapitaaleisen (buffer) waaraan de banken moeten voldoen. Het kapitaal dat door de bank wordt opgehaald door middel van een Coco telt voor de bank namelijk mee als buffer. De uitgifte van de Coco heeft voor de banken dus als doel om te kunnen voldoen aan de strenge kapitaaleisen.De Coco geeft de bank het recht om in het geval de bank dreigt niet meer te kunnen voldoen aan die kapitaaleisen, de Coco af te stempelen (deels of volledige afschrijving op de hoofdsom) of om te zetten in aandelen. Dat betekent dus dat de belegger in de Coco ten dele of zelfs volledig zijn inleg kan verliezen of zich geconfronteerd ziet met een omzetting naar aandelen van die bank. Ook is bij de Coco de rente vaak gedeeltelijk afhankelijk van de vereiste kapitaalratio’s van de bank.

Omdat de kapitaaleisen en het al dan niet voldoen door de bank daaraan niet transparant zijn, is het voor met name de particuliere belegger in de Coco lastig om de risico’s in te schatten. Het bepalen van de waarde van de Coco is daarmee ook moeilijk. Omdat het een relatief nieuw financieel instrument is, is het ook nog niet duidelijk hoe snel een Coco in waarde zal dalen als de bank dreigt niet meer te voldoen aan de kapitaaleisen.

De laatste tijd wordt de Coco behoorlijk gepromoot, ook aan particulieren, als belegging. AFM heeft inmiddels laten weten dat gezien de risico’s en complexiteit Coco’s alleen geschikt zijn voor een zeer beperkte groep particuliere beleggers met voldoende kennis van dit soort obligaties en bijbehorende risico’s. “Going loco with a Coco”, is dus niet voor iedereen!