Zojuist verschenen: Commentaar & Context WWZ

Vandaag verschijnt het boek van BarentsKrans advocaat arbeidsrecht Frank Dekker: “Commentaar & Context WWZ”. Het biedt een overzicht van de belangrijkste passages uit de parlementaire geschiedenis van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) en aanverwante regelgeving. Elk wetsartikel  is voorzien van praktisch, niet-wetenschappelijk commentaar. Dit is bedoeld om de wijzigingen van het artikel kort en bondig toe te lichten en in de context van het systeem van de WWZ te plaatsen.

Hoofdlijnen Wet Werk en Zekerheid

Het boek schetst allereerst de WWZ in hoofdlijnen vanuit een helikopter-perspectief, wat nuttig is voor een goed begrip van het nieuwe ontslagrechtsysteem. In de hoofdstukken daarna – die de kern van het boek vormen – zijn de door de WWZ gewijzigde wetsartikelen uit titel 7.10 BW vermeld zoals zij luiden na volledige inwerktreding van de WWZ en bijbehorende wetten inclusief overgangsrecht. Essentiële onderdelen van het ontslagrecht zijn nader uitgewerkt in AMvB’s en ministeriële regelingen. De meest wezenlijke hiervan zijn in het boek opgenomen.

De uitgave maakt het mogelijk de WWZ en haar parlementaire geschiedenis snel te doorgronden en is bedoeld voor iedereen die zich met arbeidsrecht bezighoudt. De redactie is verzorgd door  Ruben Houweling, hoogleraar Arbeidsrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en Max Keulaerds, advocaat en partner bij BarentsKrans.

Bestellen Commentaar & Context WWZ

Het boek kan worden verkregen via de website van Boomjuridisch.

Meer artikelen over:Arbeidsrecht