Boekpublicatie Third Party Litigation Funding

Onlangs verscheen van de hand van BarentsKrans advocaat Joost Luiten het boek Third Party Litigation Funding: een korte introductie. ‘Third Party Litigation Funding’ (TPF) is het verschijnsel waarbij een derde, een ‘litigation funder’ of ‘procesfinancier’, een overeenkomst sluit met een claimant, inhoudende dat de derde de kosten van de procedure voor het verhalen van de claim op zich neemt in ruil voor een deel van de uiteindelijke opbrengst. Populair uitgedrukt, is sprake van het investeren in rechtszaken.

Landschap van procesfinanciering

TPF neemt verschillende vormen aan en leent zich voor de financiering van zeer verschillende typen claims, variërend van particuliere letselschadeclaims tot massaschadeacties en grootschalige kartelschadeclaims. In Nederland is TPF een betrekkelijk nieuw verschijnsel, maar het gebruik ervan lijkt toe te nemen en de ontwikkelingen op dit gebied gaan snel.

Toegankelijk overzicht third party litigation funding

Third Party Litigation Funding: een korte introductie, verschenen in de reeks ‘korte introducties’ van uitgever Boom Juridisch, biedt advocaten en andere geïnteresseerden een handzaam en toegankelijk overzicht van de relevante vraagstukken omtrent TPF. Het boek besteedt onder meer aandacht aan de kwalificatie en rechtsgeldigheid van TPF in het Nederlandse rechtssysteem, de huidige praktijkontwikkelingen in Nederland en de voordelen en risico’s van TPF op micro- en macroniveau.

Het boek over procesfinanciering van Joost Luiten is verkrijgbaar via de website van Boom Juridisch.

Meer artikelen over:Alternatieve financieringen