Boeken verschenen over NOW en WAB

Vorige week zijn twee boeken verschenen: over de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) en over de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) .

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid

Op 2 april jl is de NOW in werking getreden. Deze vervangt de Regeling werktijdverkorting (WTV-regeling). Bij besluit van 3 april jl is de NOW gewijzigd. Dit boek bevat de geconsolideerde tekst van de NOW inclusief toelichtingen, Kamerbrieven en Q&A van de Rijksoverheid. Ook bevat dit boek de Beleidsregel inclusief toelichting waarmee de WTV-regeling is ingetrokken. Auteurs zijn de Rotterdamse hoogleraar Arbeidsrecht Ruben Houweling, Max Keulaerds en Frank Dekker. Max en Frank zijn advocaat bij BarentsKrans. Verdere informatie over het boek vind je hier.

Wet arbeidsmarkt in balans

Op 1 april jl is de laatste tranche van de WAB in werking getreden. De WAB wijzigt het ontslagrecht en de regelgeving over flexibele arbeid. Daarnaast introduceert de WAB WW-premiedifferentiatie naar de aard van het contract.
Dit boek bevat de sinds 1 april jl geldende, geconsolideerde wettekst van titel 7.10 van het Burgerlijk Wetboek (BW) en van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (WAADI), en van het overgangsrecht. Een niet onbelangrijk deel van het ontslagrecht en de regelgeving over flexibele arbeid is uitgewerkt in AMvB’s en ministeriële regelingen. Deze uitgave bevat actuele versies van relevante gedelegeerde regelgeving. Auteurs zijn Ruben Houweling en Max Keulaerds. Kijk voor verdere informatie over het boek op deze pagina.

Meer artikelen over:Arbeidsrecht