De Financiële Telegraaf: BarentsKrans uitblinker in groei 2016

Meer artikelen over:Corporate / M&AKartelschade

Het gaat weer goed met de Nederlandse advocatuur. Na een moeizaam 2015 heeft de top 50 van grootste advocatenkantoren de economische wind in de zeilen. Fusies, overnames en grensoverschrijdende kartelzaken stuwen de omzetten.

Dat blijk uit een rondgang langs verschillende advocatenkantoren. In 2016 kunnen de vijftig grootste advocatenkantoren rekenen op een omzetstijging van 2,5 tot 3%, aldus een analyse van de tot nu toe gepubliceerde jaarverslagen door advocatensite Advocatie. Daarbij moet worden opgemerkt dat ongeveer de helft van de top 50 advocatenkantoren hun jaarverslag over 2016 hebben gedeponeerd en dat een aanzienlijk deel van de advocatenkantoren werken met een gebroken boekjaar, zodat niet alle cijfers compleet zijn. Maar het ziet er nu al beter uit dan vorig jaar rond deze tijd, toen bleek dat evenveel kantoren moesten sappelen om een klein half procentje aan inkomsten bij te plussen.

Rabobank verwacht dat de vraag naar juridische diensten dit jaar met 3% stijgt. ABN Amro verwacht door de economische opleving een grote toename van het aantal fusie- en overnamezaken.

In twee afzonderlijke sectoranalyses voorspellen de Rabobank en ABN Amro dat de groei nog lang niet ten einde is. Rabobank verwacht dat de vraag naar juridische diensten dit jaar met 3% stijgt. ABN Amro verwacht door de economische opleving een grote toename van het aantal fusie- en overnamezaken. „We zien sectorbreed dat de omzetten in de advocatuur stijgen”, zegt econoom Kasper Buiting van ABN Amro. „Daarnaast ontvang ik signalen dat in de fusie- en overnamemarkt partijen net als in de Verenigde Staten, in een steeds vroeger stadium met advocaten om tafel gaan, omdat regelgeving strenger en ingewikkelder wordt. Dat is natuurlijk goed voor de inkomsten van de kantoren.”

Die fusie- en overnamemarkt is nog lang niet uitgeput. In het eerste kwartaal van dit jaar was deze markt wereldwijd goed voor $337 miljard (€303 miljard), becijferde Allen & Overy. Dat is een stijging van 13% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het bedrag was in tien jaar niet zo hoog.

Het is niet alleen de overnamemarkt die juristen veel geld oplevert, zegt Michiel Martin, partner en bestuursvoorzitter van het Haagse advocatenkantoor BarentsKrans, dat met een omzetstijging van 15,3% tot bijna €19,5 miljoen een uitblinker is. „Wij hebben vooral geprofiteerd van complexe zaken, zoals kartelzaken.”

BarentsKrans vertegenwoordigt de eisers in de zaak rond het luchtvrachtkartel, waar grote luchtvaartmaatschappijen zijn gedaagd en het truckkartel waar vrachtwagenfabrikanten mogelijk prijsafspraken hebben gemaakt.

Advocatenkantoren hebben profijt van het zachte juridische klimaat in Nederland. Rechters zijn soepel met schikkingen en de rechtsgang is hier relatief goedkoop. Het is de reden waarom veel ingewikkelde zaken als die tussen het Russische oliebedrijf Yukos en haar aandeelhouders in Nederland worden uitgevochten. „De Nederlandse rechtspraak is een echt exportproduct”, voegt Martin van BarentsKrans aan.

„De Nederlandse rechtspraak is een echt exportproduct”

Advocatenkantoor AKD, die volgens de eerste voorzichtige schatting dit gebroken boekjaar afsluit met een omzetgroei van tussen de 8 en 9%, heeft die voor een belangrijk deel verwezenlijkt door buitenlandse activiteiten en de opening van een kantoor in Luxemburg, stelt managing partner Erwin Rademakers. „Dat wij het zo goed doen ten opzichte van sommige andere kantoren in de top 5, komt misschien omdat wij ons niet specialiseren maar volledige service blijven leveren.”

Managing partner Derk Lemstra van Stibbe wil graag nuanceren dat drie van de vijf grootste kantoren (De Brauw Blackstone Westbroek, Loyens & Loeff en Stibbe) afgelopen jaar hun omzet licht zagen dalen. Zo heeft Stibbe voorgaande jaren al een forse groei meegemaakt, terwijl de concurrentie last had van de crisis.

De toename van de omzet heeft ook gevolgen voor de werkgelegenheid in de advocatuur. Zo is BarentsKrans hard bezig zijn advocatencorps uit te breiden van vijftig naar zeventig advocaten. Toch is Martin van BarentKrans voorzichtig over de verwachtingen voor komend jaar. „De omzet blijft gelijk of trekt iets aan. Maar we moeten er rekening mee houden dat het tijd kost om al die nieuwe mensen in te werken.”

Dit artikel verscheen op 20 juni 2017 in De Financiële Telegraaf