BarentsKrans bereikt akkoord voor cliënten in project Feyenoord City tijdens spoedprocedure bij de Raad van State

BarentsKrans heeft namens de heer Kauffman, Daka Rotterdam Zuid B.V. en JPG Veranda B.V. beroep ingesteld tegen het bestemmingsplan “Feyenoord City” en overige besluiten. Het bestemmingsplan “Feyenoord City” en de overige besluiten voorzien onder meer in de realisatie van een nieuw stadion aan de Nieuwe Maas, de herontwikkeling van de monumentale Kuip, stadspark, woningbouw, winkels en horeca.

Daka Rotterdam Zuid B.V., JPG Veranda B.V. en de heer Kauffman zijn eigenaar van diverse percelen grond met bebouwing gelegen tussen het Cor Kieboomplein en de Ernst Happelstraat, gelegen in het deelgebied de Veranda, dat deel uitmaakt van het plangebied van het bestemmingsplan “Feyenoord City”. Zij vrezen dat de gebiedsontwikkeling “Feyenoord City” een negatief effect zal hebben op de exploitatie en verhuur van hun percelen grond met de zich daarop bevindende drie winkel, leisure- en horecagebouwen. Als gevolg van de planregels van het bestemmingsplan “Feyenoord City” dienen alle huurders van de panden (horeca- en detailhandelsfuncties) van de heer Kauffman, Daka Rotterdam Zuid B.V. en JPG Veranda B.V., gelegen binnen het deelgebied De Veranda, te verplaatsen naar het gebied De Strip en het Waterfront. Vervolgens is het toegestaan om ter plaatse van de dan leegstaande gebouwen nieuwe woonbebouwing realiseren.

Zoals volgt uit meerdere actuele nieuwsberichten, heeft de gemeente Rotterdam tijdens de zitting van de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van Stade (de Afdeling) van 11 mei jl. met Daka Rotterdam Zuid B.V., JPG Veranda B.V. en de heer Kauffman een (tijdelijk) akkoord gesloten over het gebruik van de panden binnen het deelgebied De Veranda.

Om de werking van het bestemmingsplan “Feyenoord City” en de overige besluiten te schorsen, heeft BarentsKrans namens cliënten een verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening ingediend. Het verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening is op 11 mei 2021 ter zitting behandeld. Ter zitting heeft de gemachtigde van de raad van de gemeente Rotterdam en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam ingestemd met de schorsing van het bestemmingsplan “Feyenoord City” en de overige besluiten voor zover de besluiten betrekking hebben op de percelen van de heer Kauffman, Daka Rotterdam Zuid B.V. en JPG Veranda B.V binnen het deelgebied De Veranda. Ook heeft de gemachtigde van de raad van de gemeente Rotterdam en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam toegezegd dat het parkeerterrein aan het Cor Kieboomplein zijn huidige bestemming zal behouden. Als gevolg van het voorgaande zullen de percelen van de heer Kauffman, Daka Rotterdam Zuid B.V. en JPG Veranda B.V. en het nabijgelegen parkeerterrein aan het Cor Kieboomplein de huidige bestemming behouden.

De bodemprocedure zal naar verwachting in de maand oktober of november 2021 ter zitting worden behandeld. De Afdeling zal dan een definitief oordeel geven over de juridische houdbaarheid van het bestemmingsplan “Feyenoord City” en de overige besluiten.

Meer lezen? Bekijk dan de nieuwsberichten van de NOS , het AD en Rijnmond.

Update

Op 18 mei 2021 heeft de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan in deze zaak. De uitspraak kan je hier lezen.

 

Meer artikelen over:Vastgoed