Autoriteit Consument & Markt coulant in Coronacrisis

Joost Fanoy
Joost Fanoy - Neem contact op Advocaat / partner

Door de Coronacrisis zie je veel samenwerkingen tussen ondernemingen ontstaan en dat is hard nodig en goed om te zien. Vaak is dat ook tussen concurrenten en normaliter willen de mededingingsregels nog wel eens knellen. Het is dan ook goed om te zien dat de ACM nu duidelijk aangeeft dat deze tijd ook vraagt om een andere aanpak en heeft verduidelijkt welke afspraken of informatie-uitwisseling i.i.g. zijn toegestaan. Hieronder een aantal voorbeelden:

– Supermarkten mogen elkaar informeren over hun voorraden;

– Logistieke dienstverleners mogen samenwerken om te zorgen voor een goede bevoorrading van levensmiddelen;

– Er mogen afspraken worden gemaakt over een soepele omgang met debiteuren. Een goed voorbeeld in de praktijk hiervan is de toezegging van nagenoeg alle (groot)banken dat aflossingen op leningen voor mkb-bedrijven (tot EUR 2,5 mio) voor zes maanden uitgesteld mogen worden;

– Groothandels van geneesmiddelen mogen elkaar op de hoogste stellen over hoeveel producten zij verkopen.

Verder zal de ACM coulant omgaan met verzoeken om een ontheffing van de zogenoemde standstillperiode indien sprake is van financiële nood. In dat geval hoeft een goedkeuring voor een fusie of overname niet te worden afgewacht.

De ACM waarschuwt wel nadrukkelijk dat ze (vanuit huis) op volle oorlogssterkte is en zal optreden mocht dat nodig zijn om consumenten te beschermen (bijv. bij woekerprijzen of misleiding).

Mocht je hierover vragen hebben, neem gerust contact op.

Joost Fanoy

Meer artikelen over:COVID-19EU & Mededinging