a.s.r. verkoopt zes kantoorpanden door aan Cairn Real Estate

Meer artikelen over:Vastgoed

a.s.r. Vastgoed Vermogensbeheer heeft zes kantoorpanden uit de kantorenportefeuille van het Basisfonds Stationslocaties verkocht aan asset- en investment manager Cairn Real Estate. In december 2016 kocht a.s.r. deze portefeuille bestaande uit vijftien kantoren van de Nederlandse Spoorwegen. Negen kantoren hiervan werden ondergebracht in het nieuw opgerichte ASR Dutch Mobility Office Fund.

Het bijzondere aan deze transactie was dat deze zeer snel verliep; binnen iets meer dan een maand vond de doorverkoop plaats. De panden zijn gelegen in de directe nabijheid van treinstations in Hoofddorp, Maastricht, Zwolle, Zaandam, Amersfoort en Hengelo. Het merendeel kent een bezetting van verscheidene toonaangevende huurders en tezamen beslaan de kantoorpanden een oppervlak van 63.400 m2.

Verkoop zes kantoorpanden

Pieter Vandeginste, Fund Director ASR Dutch Mobility Office Fund, verklaart in het persbericht: ‘De verkochte kantoren zijn mooie beleggingsobjecten, maar sluiten niet volledig aan bij de core strategie van het fonds. Wij blijven ons oriënteren op de aankoop van kantoorgebouwen die goed in onze strategie passen voor uitbreiding van het ASR Dutch Mobility Office Fund.’ Deze strategie richt zich op de acquisitie van kwalitatief hoogwaardige kantoren in de directe omgeving van mobiliteitsknooppunten. Het betreft grote trein- en metrostations in Nederland en Schiphol, en locaties met een goede mix van lokale functies, openbaarvervoersfuncties en een grote variatie aan voorzieningen. Door actief asset management blijft de portefeuille groeien en duurzaam voldoen aan de eisen van de toekomst.

Het BarentsKrans-team dat a.s.r. heeft begeleid bij de doorverkoop bestaat uit de volgende juristen:

Advocaten

(Kandidaat-)notarissen

Reactie Cairn Real Estate

Cairn Real Estate reageert als volgt in het persbericht: “De acquisitie past uitstekend bij ons portfolio en bij onze visie op de herstructurering van de kantorenmarkt in Nederland. Serieuze huurders stellen hoge eisen aan kantoorlocaties, onder meer op het gebied van werkomgeving, duurzaamheid en bereikbaarheid. Wij zijn er van overtuigd dat deze uitstekend gelegen kantoren effectief kunnen worden ge-herpositioneerd tot levendige en aantrekkelijke multi-tenant kantoorlocaties dankzij de visie, marktkennis en investeringscapaciteit die wij in huis hebben.”