Tankstationcontracten

Al meer dan 25 jaar werkt BarentsKrans veel voor pomphouders en eigenaren van tankstation locaties. BarentsKrans staat aan de basis van de rechtsbescherming van de tankstation exploitant als huurder van bedrijfsruimte.

Ons team bestaat uit advocaten die expertise hebben op het gebied van het civiele recht (privaatrecht) en het bestuursrecht. Tot onze cliënten behoren tankstationondernemers (dealers en exploitanten) en eigenaren van tankstationlocaties die hun grond of benzinestation willen verhuren aan een oliemaatschappij.

Wij hebben ruime ervaring in het adviseren, onderhandelen en procederen over alle voorkomende contracten in de tankstationbranche, zoals:

 • huurovereenkomsten (grond en bedrijfsruimte);
 • exploitatie overeenkomsten (waaronder standaard exploitatiecontracten);
 • exclusieve afname overeenkomsten;
 • agentuur overeenkomsten / verhuur voorterrein;
 • huurovereenkomsten;
 • indeplaatsstellingscontracten;
 • verplaatsing van benzinestations;
 • franchise (RBA) overeenkomsten;
 • vestigen opstalrecht;

Privaatrecht

Onze advocaten treden veel op voor particuliere grondeigenaren en huurders/exploitanten, in veel gevallen tegen een oliemaatschappij. Ook treden wij op voor provincies en gemeenten (maar ook daartegen). In procedures waar het gaat om het beschermen van de belangen van de branche of individuele ondernemers werken wij vaak samen met branche organisaties Beta en Bovag.

Exploitanten en vergunninghouders die te maken krijgen met de veilingen door het Rijksvastgoedbedrijf in het kader van de Benzinewet kunnen bij ons terecht. Hetzelfde geldt voor exploitanten (huurders en onderhuurders) die te maken hebben met de veilingen die de gemeente Rotterdam houdt.

Wij hebben ruime ervaring met procedures over huurprijzen van tankstations, (de nietigheid van) exclusieve afnameverplichtingen en afwijkende bedingen.

Omdat de kwesties die wij behandelen vaak ook een financieel-economische component hebben (marges, huurprijzen), werken wij samen met gespecialiseerde adviesbureaus in de tankstationbranche. Daarnaast werken we veel samen met het notariaat van BarentsKrans.

Bestuursrecht en claims tegen de overheid

Wij staan eigenaren van tankstations en vergunninghouders (huurders van rijkswegstations) bij in geval van verplaatsing van benzinestations. Ook staan wij tankstationhouders bij in geval van schade door overheidsmaatregelen (wegafsluitingen e.d.).

Wij staan een grote groep grenspomphouders (Stichting De Grens Bereikt!) bij in hun strijd tot het verkrijgen van een schadevergoeding van de Staat in verband met de schade die zij lijden als gevolg van de door de Staat veroorzaakte ongelijkheid in accijns en BTW op motorbrandstoffen ten opzichte van België en Duitsland.

Recente zaken tankstationcontracten

 • procedure Benschop/BP die heeft geleid tot twee belangrijke arresten van de Hoge Raad over de nietigheid van langdurige afnameverplichtingen;
 • indienen eerste verzoek tot preprocessuele comparitie namens Stichting de Grens Bereikt! (grenspomphouders)
 • procedure Mantje/Rab Beheer die heeft geleid tot een belangrijk arrest van de Hoge Raad over de nietigheid van een langdurige afnameverplichting;
 • bijstaan exploitant in procedure tegen de gemeente Rotterdam over de positie van de onderhuurder in de Rotterdamse veiling;
 • advisering vergunninghouders en exploitanten van Rijkswegstations over de werking van de Benzinewet
 • advisering groep exploitanten over kortingbijdragen/Bovag-marges
 • procedures over goedkeuring afwijkende bedingen
 • bijstaan exploitanten in geschillen met oliemaatschappijen over omkleuring

Onze specialisten