Privacy & gegevensbescherming

Het belang van het privacyrecht neemt hand over hand toe. Niet alleen door technische ontwikkelingen, maar ook door regelgeving die wordt aangescherpt en die maakt dat compliance op dit terrein inmiddels een serieus aandachtspunt behoort te zijn voor iedere organisatie van enige omvang.

Per 1 januari 2016 is een meldplicht datalekken ingevoerd en heeft de Autoriteit Persoonsgegevens nieuwe boetebevoegdheden gekregen, waardoor zij voortaan veel zwaardere sancties kan opleggen dan voorheen.

De Wet bescherming persoonsgegevens wordt op 25 mei 2018 vervangen door de (Europese) Algemene Verordening Gegevensbescherming, met daarin belangrijke nieuwe eisen waar ondernemingen en andere organisaties aan zullen moeten voldoen. Daarnaast is inmiddels een nieuwe e-Privacy Verordening in voorbereiding.

Een greep uit onze ervaring:

  • Begeleiding van ondernemingen en andere organisaties bij de implementatie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, door trainingen, workshops, quickscans, inventarisaties en het opstellen van documenten zoals protocollen rond de meldplicht datalekken, (privacy)beleidsdocumenten, verwerkingsregisters en data protection impact assessments;
  • Advisering over de toepassing van de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming, bijvoorbeeld bij de introductie van nieuwe diensten en producten;
  • Compliance checks en due diligence onderzoeken op het gebied van persoonsgegevens;
  • Begeleiding van ondernemingen bij controlebezoeken en bij handhavingstrajecten van de Autoriteit Persoonsgegevens;
  • Het opstellen van privacy disclaimers, bewerkersovereenkomsten en commerciële contracten waarbij de verwerking van persoonsgegevens een rol speelt;
  • Advisering bij datalekken en beveiligingsinbreuken.

Onze specialisten