Privacy & gegevensbescherming

Het belang van het privacyrecht neemt hand over hand toe. Niet alleen door technische ontwikkelingen, maar ook door regelgeving die wordt aangescherpt en die maakt dat compliance op het gebied van privacy en gegevensbescherming inmiddels een serieus aandachtpunt behoort te zijn voor iedere organisatie van enige omvang.

Sinds 1 januari 2016 bestaat er een meldplicht datalekken  en heeft de Autoriteit Persoonsgegevens nieuwe boetebevoegdheden, waardoor zij voortaan veel zwaardere sancties kan opleggen dan voorheen.

De Wet bescherming persoonsgegevens wordt op 25 mei 2018 vervangen door de (Europese) Algemene Verordening Gegevensbescherming, met daarin belangrijke nieuwe eisen waar ondernemingen en andere organisaties aan zullen moeten voldoen.

Voorbeeldzaken privacy

  • De begeleiding van ondernemingen bij het doen van meldingen aan de Autoriteit Persoonsgegevens en bij controlebezoeken en bij handhavingstrajecten van de Autoriteit Persoonsgegevens;
  • Het opstellen van privacy disclaimers, bewerkersovereenkomsten en commerciële contracten waarbij de verwerking van persoonsgegevens een rol speelt;
  • Advisering over de toepassing van de Wet bescherming persoonsgegevens, bijvoorbeeld bij de introductie van nieuwe diensten en producten;
  • Compliance checks en due diligence onderzoeken op het gebied van persoonsgegevens;
  • Advisering bij datalekken en beveiligingsinbreuken;
  • Spraakmakende procedures zoals over de toepassing van het inzagerecht van artikel 35 Wbp, (zie Gerechtshof Amsterdam 18 januari 2006, LJN: AU8223, JOR 2006, 14).

Onze specialisten