Litigation

De litigation advocaten van BarentsKrans voelen zich thuis in de rechtszaal. Zij weten hoe zij moeten procederen en zien daarin dan ook een uitdaging. Procederen is een vak. Maar procederen is niet in alle gevallen de oplossing. Onze procesadvocaten zijn experts in het inzetten van een breed palet aan middelen om een geschil op te lossen of zelfs geheel te voorkomen. Juist bij het voorkomen van rechtszaken is ruime proceservaring onontbeerlijk. Zowel in civielrechtelijke als in bestuursrechtelijke zaken.

Onze procesadvocaten hebben verschillende specialismen. Wat hen bindt, is dat zij schikken waar het kan en procederen waar het moet. Of dat nu een individuele procedure is of een collectieve actie (class action). Onze litigators combineren hun deskundigheid en ervaring. Ook werken zij nauw samen met de advocaten cassatie, die zich specifiek toeleggen op het procederen bij de Hoge Raad. In geschillen die in verschillende landen tegelijk spelen, stemmen wij onze processtrategie af met advocaten in andere landen. Op deze manier zorgen wij ervoor dat wij u optimaal bij kunnen staan.

Het inschakelen van onze advocaten is niet alleen verstandig in het geval er eenmaal een geschil is ontstaan, maar ook voor pro-actief overleg om het niet zover te laten komen.

Litigation:

Commercial litigation
Corporate litigation
Financial litigation
IT Litigation
Public law litigation