Octrooirecht en technologie

BarentsKrans vervult een vooraanstaande rol op het gebied van octrooirecht. De advocaten van de sectie IE & Technologie beschikken over aanzienlijke track record op alle deelgebieden van de technologie, waaronder werktuigbouw/mechanica, electrotechniek en chemie.  De dagelijkse praktijk kenmerkt zich door grensoverschrijdende (parallelle) octrooizaken, waarin nauw wordt samengewerkt met advocatenkantoren uit andere landen.

Al sinds vele jaren is BarentsKrans, als een van slechts een klein aantal kantoren in Nederland, betrokken bij de meest spraakmakende life sciences octrooizaken, variërend van zaken over klassieke chemie (small molecules) tot biotechnologie. De afgelopen jaren heeft BarentsKrans verscheidene farma&biotechcliënten uit, onder andere, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, India en Zuid-Korea bijgestaan in zaken over omeprazol, alendronaat, fluvastatine, escitalopram, esomeprazol en glatirameer acetaat. Anders dan de meeste concurrenten, beschikt de sectie IE & Technologie daarnaast ook over substantiële ervaring met geschillen over de verlening van handelsvergunningen voor geneesmiddelen, waardoor wij cliënten op beide terreinen kunnen bijstaan.

BarentsKrans staat cliënten uit de high-tech- (in het bijzonder mobiele telefonie-) sector bij in geschillen over standaard-essentiële octrooien. Wij zijn betrokken bij (de voorbereiding van) procedures tegen inbreukmakers over 3G- en 4G-technologie en bij onderhandelingen over de verlening van octrooilicenties onder FRAND-voorwaarden.
De sectie IE & Technologie beschikt over ruime ervaring in IE-transacties. Op verscheidene technische terreinen assisteren wij cliënten bij het opstellen, uitonderhandelen en sluiten van technologie-gerelateerde overeenkomsten, bijvoorbeeld over technologieoverdracht, uitbesteding van R&D en gezamenlijke technologieontwikkeling. Omdat mededingingsrechtelijke aspecten bij zowel transacties als geschillen vaak een belangrijke rol spelen, werken wij in octrooi- & technologiezaken nauw samen met de advocaten Mededinging en Aanbesteding van BarentsKrans.

Recente zaken op het gebied van octrooirecht en technologie

  • Vertegenwoordigen van een US-based farmaceutisch bedrijf in een procedure tot vernietiging van een octrooi van Janssen Pharmaceuticals voor een combinatie van paracetamol en tramadol
  • Vertegenwoordigen van een Indiaas farmaceutisch bedrijf in procedures tegen Novartis betreffende vermeende inbreuk op en nietigheid van een octrooi voor de behandeling van osteoporose met zoledroninezuur (tweede medische indicatie)
  • Namens een Engelse onderneming op het gebied van infrastructuurdrainage en -fundering optreden tegen een Nederlandse onderneming wegens inbreuk op een octrooi voor wegdekfunderingsconstructies
  • Bijstaan van een beursgenoteerde Amerikaanse mobiele telecom-octrooihouder bij de handhaving van zijn octrooien in Nederland

Onze specialisten