Food & Agri

Als ondernemer in de food- en agri-sector kunt u te maken krijgen met complexe juridische vraagstukken. Het is een sector die volop in beweging is, en waarbij zaken als voedselveiligheid, een duurzame voedselvoorziening en innovatie een essentiële rol spelen. Maar ook merkidentiteit en imago zijn met de jaren steeds belangrijker geworden. Als de tweede landbouwexporteur ter wereld, zijn de (financiële) belangen van de Nederlandse food- en agri-sector zeer groot.

Wanneer u geconfronteerd wordt met een juridisch vraagstuk op het terrein van food en agri wilt u worden bijgestaan door juridische specialisten met gedegen kennis van de sector. Onze advocaten van de sectorgroep Food & Agri zijn goed bekend met de belangen, achtergronden en actualiteiten in deze sector en weten uw juridische vragen in de juiste context te duiden. Zij adviseren u op snelle en praktische wijze: geen ellenlange adviesmemo’s, maar oplossingen waar u direct mee vooruit kan. Zij fungeren als uw sparringpartner op het gebied van food en agri en procederen, adviseren en onderhandelen op meerdere gebieden, waaronder:

 • productaansprakelijkheid en recalls
 • etiketteringsvoorschriften
 • voedings- en gezondheidsclaims
 • voedselveiligheid en -hygiëne
 • commerciële contracten (zoals licentie-, distributie- en leveranciersovereenkomsten)
 • intellectuele eigendom
 • het (Europese) mededingingsrecht
 • handhavingsgeschillen met toezichthouders zoals de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
 • investerings- en overnametrajecten.

Dankzij de kennis van deze verschillende rechtsgebieden kan het team vanuit diverse invalshoeken de juridische en daarmee samenhangende strategische vraagstukken voor u oplossen.

Enkele voorbeelden van recente zaken waarbij onze advocaten van de sectorgroep Food & Agri betrokken waren:

 • bijstand aan meerdere eierhandelaren en pluimveebedrijven bij het verhalen van de schade als gevolg van het Fipronilschandaal.
 • bijstand aan ondernemingen bij onderzoeken van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, de Autoriteit Consument & Markt en de Europese Commissie;
 • mededingingsadviezen over prijsnoteringen en het bijstaan van agrarische brancheverenigingen tijdens een sectoronderzoek van de Autoriteit Consument & Markt naar de prijsontwikkelingen in de agrarische sector;
 • adviseren van brancheverenigingen (zoals LTO) ten aanzien van de kaders van het mededingingsrecht die bij duurzaamheidsinitiatieven in acht moeten worden genomen;
 • adviseren over financieringen en investerings- en overnametransacties ten aanzien van ondernemingen in de food- en agri-sector;
 • procederen over inbreuk op en geldigheid van een vormmerk voor een zeer bekende frisdrankverpakking;
 • procederen over toepassing van de Europese hygiënenormen door de levensmiddelenindustrie en over de verplichtingen van levensmiddelenbedrijven om recalls uit te voeren;
 • advies aan een wederverkoper over de mogelijkheid van aansprakelijkstelling van zijn toeleverancier, vanwege non-conformiteit van de zaden met de overeengekomen specificaties;
 • handhaving van octrooirechten op veelgebruikte technologie in de kwekerssector;

Onze specialisten