Financieel toezicht

In toenemende mate wordt de financiële sector geconfronteerd met regelgeving op het gebied van financieel toezicht. Er komen (inter)nationaal steeds meer en complexere regels die daarnaast continu veranderen. Financieel toezicht is dus niet alleen zeer boeiend, maar ook dynamisch en complex. BarentsKrans heeft een team van specialisten dat de weg kent in de omvangrijke nationale en Europese regelgeving omtrent financieel toezicht. Wij kennen de impact daarvan op organisaties en producten. Ons team adviseert dan ook nationale en internationale financiële ondernemingen over diverse (complexe) vraagstukken over financieel toezicht, waarbij wij het praktische aspect niet uit het oog verliezen.

Wet toezicht kredietunies

Het team Financieel toezicht heeft een brede praktijk. Wij houden de ontwikkelingen uiteraard nauw in de gaten en adviseren (proactief) over de gevolgen daarvan. In een aantal gevallen is ons team ook nauw betrokken bij het wetgevingsproces, bijvoorbeeld bij de Wet toezicht kredietunies. Als regelgeving eenmaal van kracht is, staan wij (financiële) ondernemingen bij met de implementatie daarvan, de compliance en begeleiden wij hen in eventuele trajecten bij toezichthouders.

Wft, PSD2 en meer

Regelgeving waar ons team zich met name mee bezighoudt is de Wet op het financieel toezicht, Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD), Undertakings in Collective Investments in Transferrable Securities Directive (UCITS), Markets in Financial Instruments Directive (MiFID II), Payment Services Directive II (PSD2) en Consumer Credit Directive (CCD).

Dienstverlening

Onze werkzaamheden op het gebied van financieel toezicht omvatten onder meer:

  • Advies over de reikwijdte Wet op het financieel toezicht (uitzonderingen, vrijstellingen).
  • Begeleiding bij vergunningstrajecten bij AFM en DNB.
  • Het structureren (inclusief documentatie en begeleiding AFM en DNB) van financiële activiteiten, waaronder het opzetten van beleggingsfondsen, het structureren van platforms.
  • Het opstellen, beoordelen en aanpassen van documentatie voor financiële diensten en financiële producten, zoals voor consumptief krediet, leasing, vermogensbeheer, gestructureerde producten, kredietunies.
  • Het opzetten en inrichten van de bedrijfsvoering van financiële ondernemingen, waaronder het opstellen van compliance documentatie zoals beloningsbeleid, incidentenregelingen, handboek administratieve organisatie en interne controle en insiderregelingen.
  • Het adviseren en begeleiden van toetreders tot de kapitaalmarkt, waaronder het vormgeven van de aanbieding van effecten, alsmede het opstellen van het prospectus, informatie memorandum en andere uitingen.
  • Het vormgeven van de zorgplicht voor consumenten van financiële producten en financiële diensten.

Wilt u advies over (complexe) vraagstukken over financieel toezicht, voor zowel nationale of internationale financiële ondernemingen? Neem contact op met een van onze juridisch specialisten en wij helpen u graag verder.

Onze specialisten