Financieringen & financieel toezicht

De laatste jaren wordt het (her)financieren van ondernemingen steeds complexer, waarbij veelal ook de regels van het financieel toezicht een rol spelen. Aangezien beide rechtsgebieden voortdurend aan verandering onderhevig zijn, is het verstandig om bij een (her)financiering juridisch advies in te winnen. De advocaten en notarissen van de praktijkgroep Financieringen & financieel toezicht, beschikken over up-to-date kennis en zijn in staat beide vakgebieden op praktische wijze op elkaar af te stemmen.

Gecombineerde expertise: financieringen en financieel toezicht

De praktijkgroep bundelt de kracht van twee expertises van BarentsKrans, namelijk Financieringen en Financieel toezicht. Wanneer wij organisaties bijstaan bij een (her)financiering, is vaak ook behoefte aan advies op het gebied van financieel toezicht. De juristen van de praktijkgroep werken om die reden vaak nauw met elkaar samen.

Onze juristen hebben ruime ervaring met het adviseren van cliënten bij (her)financieringen, het onderhandelen over de te verstrekken zekerheden en het opzetten of aanpassen van de financieringsstructuren. Wij  adviseren zowel aan de zijde van de lenders (banken) als aan de zijde van de borrowers.

Het team Financieel toezicht adviseert en begeleidt ondernemingen bij diverse (complexe) vraagstukken op het gebied van de Wet op het financieel toezicht (Wft) en de daaraan gerelateerde besluiten, leidraden en Europese wetgeving. Het team wordt geprezen om haar praktische insteek en goede communicatie met de toezichthouders.

Onze praktijkgroep heeft jarenlange ervaring in het begeleiden van single-lender, club en LMA (loan market association) transacties. De bijbehorende zekerheidsrechten, zoals pandrechten en hypotheek, en legal opinions worden door ons verzorgd. Als een van de eerste partijen in Nederland waren wij betrokken bij asset based lending-financiering. Ook adviseren wij via Atradius over exportfinancieringen.

Financiering van duurzame energie

Een niche in onze financieringspraktijk vormt de begeleiding van ontwikkelaars, bouwers, financiers en investeerders bij de financiering van duurzame energieprojecten, zoals warmtenetten en grootschalige zonnestroomprojecten. Onze specialisten adviseren over alle bijzonderheden van (non-recourse) projectfinancieringen en bijbehorende achtergestelde leningen, crowdfunding, instaprechten en andere zekerheden, en voeren daarbij legal due diligence onderzoeken uit op projectdocumentatie.

Betrokken bij innovaties

De juridisch specialisten van de praktijkgroep Financieringen & financieel toezicht zijn met grote regelmaat betrokken bij innovaties op het gebied van financiële dienstverlening. Zo waren onze advocaten actief betrokken bij de totstandkoming van de Wet toezicht kredietunies. Ook heeft BarentsKrans een schat aan expertise op het gebied van alternatieve financieringen, zoals crowdfunding, kredietunies, informal investments, zelffinanciering van coöperaties en (mkb-)obligaties.

Blockchain, cryptovaluta en smart contracts

Binnen kantoor houdt ons Blockchain-team zich onder meer bezig met toepassingen van blockchaintechnologie met een focus op de financiële sector, waaronder cryptovaluta, smart contracts en Initial Coin Offerings. Het team is daarbij nauw betrokken bij het structureren van een vastgoedplatform dat gebruik maakt van blockchaintechnologie.

Onze specialisten