Financieel toezicht

Met de financiële sector zijn veel belangen gemoeid. En de belangen zijn groot. Een stabiel financieel systeem is van cruciaal belang voor de nationale en internationale economie. Dus is er financieel toezicht.

De hoeveelheid toezichtregels voor de financiële sector is de afgelopen decennia en met name in de jaren na de kredietcrisis geëxplodeerd. Er komen (inter)nationaal steeds meer en complexere regels. En ze veranderen ook nog eens voortdurend. De ene nieuwe regel is nog niet geïmplementeerd of een andere (meestal verstrekkender) regel wordt alweer aangekondigd. Financieel toezicht is dus niet alleen zeer boeiend, maar ook dynamisch en complex. BarentsKrans heeft een team van specialisten dat de weg kent in de omvangrijke nationale en Europese financiële toezicht regelgeving. Wij adviseren nationale en internationale financiële ondernemingen over diverse (complexe) vraagstukken zonder daarbij het praktische aspect uit het oog te verliezen.

Werkzaamheden op het gebied van financieel toezicht

Het team financieel toezicht van BarentsKrans houdt zich onder meer bezig met:

  • Reikwijdte Wet op het financieel toezicht (uitzonderingen, vrijstellingen);
  • Vergunningen bij AFM en DNB;
  • Het structureren (inclusief documentatie en begeleiding AFM en DNB) van financiële activiteiten, waaronder het opzetten van beleggingsfondsen, het structureren van crowdfundingplatforms, het opzetten van betaaldienstverlenerplatforms;
  • Het opstellen, beoordelen en aanpassen van documentatie voor financiële diensten en financiële producten, zoals voor consumptief krediet, leasing, vermogensbeheer, gestructureerde producten, kredietunies;
  • Het opzetten en inrichten van de bedrijfsvoering van financiële ondernemingen, waaronder het opstellen van compliance documentatie zoals beloningsbeleid, incidentenregelingen, handboek administratieve organisatie en interne controle en insiderregelingen;
  • Het adviseren en begeleiden van toetreders tot de kapitaalmarkt, waaronder het vormgeven van de aanbieding van effecten, alsmede het opstellen van het prospectus, informatie memorandum en andere uitingen;
  • Het vormgeven van de zorgplicht voor consumenten van financiële producten en financiële diensten;
  • Compliance vraagstukken op het gebied van de Wft, Alternative Investment Fund Managers (AIFM) richtlijn, Undertakings in Collective Investments in Transferrable Securities (UCITS) richtlijn, Markets in Financial Instruments Directive (MiFID II) en Consumer Credit Directive (CCD).

Innovatie / Fintech

Het team is met grote regelmaat betrokken bij innovaties op het gebied van financiële dienstverleningen. Zo waren onze advocaten actief betrokken bij de totstandkoming van de Wet toezicht kredietunies. Ook heeft BarentsKrans een schat aan expertise op het gebied van alternatieve financieringen, zoals crowdfunding, kredietunies, informal investments, zelffinanciering van coöperaties en (mkb-)obligaties.

Focus financieel toezicht

BarentsKrans heeft van oudsher de focus op beleggingsinstellingen, beleggingsondernemingen, kredietaanbieders, betaaldienstverleners en toetreders tot de kapitaalmarkt.

Onze specialisten