Financieringen

De advocaten en notarissen van de sectie Corporate/M&A hebben jarenlange ervaring met financieringen en financieringsstructuren, zowel aan de zijde van de Lenders (banken en andere investeerders) als aan de zijde van de Borrowers, zowel in nationale als internationale financieringen.

Wij begeleiden onze cliënten gedurende het hele proces: van het opstellen van de documentatie (LMA documentatie, credit agreements), het vestigen van zekerheidsrechten (pandrecht op aandelen, hypotheek), tot het redigeren en afgeven van legal opinions.

Wij zijn bekend met gesyndiceerde leningen (club deals) door meerdere banken en de specifieke vereisten die in dit verband aan de transactiedocumentatie worden gesteld. Ons trackrecord varieert van klassieke bedrijfsfinancieringen, overname financieringen, onroerend goed financieringen, andere asset based financieringen, leasing en factoring, tot onderhandse obligatie uitgiftes en financiële herstructureringen.

Bij het adviseren over financieringen werken wij samen met buitenlandse kantoren en zijn wij gewend deel uit te maken van internationale teams.

Huisman Group
Wij hebben Huisman Group, een producent van (diepzee)kranen en pijpleidinglegsystemen, geassisteerd bij de door ABN Amro Bank, BNP, Rabobank en ING Bank aan hen verstrekte bedrijfsfinanciering.

Infotheek Groep
Wij hebben Infotheek bijgestaan bij de door Rabobank en ING Bank verstrekte bedrijfsfinanciering aan Infotheek Groep

Overnamefinanciering Wells Fargo
Wij hebben de Amerikaanse bank Wells Fargo geassisteerd inzake de door haar aan Omega Protein Corporation verstrekt overnamefinanciering, ten behoeve van de overname door Omega Protein Corporation van Bioriginal Food & Science Corp.

Openbare uitgifte obligaties
Wij hebben Studio 100 N.V. geassisteerd bij de uitgifte van obligaties, ter financiering van van onder andere de bouw van een hotel nabij Plopsaland De Panne en een intragroepslening aan Studio 100 Animation (SAS) (mei 2015)

Samen met het Engelse kantoor Reed Smith LLP heeft BarentsKrans haar cliënt MSA Safety Incorporated (NYSE: MSA) geadviseerd bij de financiering van haar openbaar bod op Latchways Plc.  (oktober 2015)

Wij hebben een petrochemisch bedrijf in de Botlek geassisteerd inzake een factoring financiering bij factoring bedrijf Eurofactor.

Onze specialisten