Contractenrecht

Dagelijks worden commerciële contracten gesloten met vaak grote (financiële) belangen. Overeenkomsten zijn er in vele soorten en maten. Steeds vaker gaat het daarbij om contracten met een internationale dimensie, bijvoorbeeld omdat één van de partijen in het buitenland is gevestigd. Het contractenrecht regelt hoe en waarom overeenkomsten, contracten of verbintenissen tot stand komen, aan welke voorwaarden deze moeten voldoen en wat er gebeurt als een contract niet goed wordt nageleefd.

Nationaal en internationaal contractenrecht

Het is van groot belang bij het opstellen van overeenkomsten om goede afspraken te maken over rechten en plichten en deze in een contract vast te leggen. Bij deze afspraken moet rekening worden gehouden met nationale en internationale wet- en regelgeving op het gebied van contractenrecht. Het helder vastleggen van gemaakte afspraken in een contract vermindert de kans op een geschil. Mocht het bij de uitleg van het contract toch onverhoopt aankomen op een juridische procedure,  dan heeft u een goede rechtspositie als de rechten en verplichtingen van de betrokken contractspartijen nauwkeurig omschreven zijn volgens het geldende contractenrecht. Ook is het van belang – vooral bij internationale commerciële contracten- om vast te leggen hoe eventuele geschillen moeten worden opgelost. Wij staan partijen in verschillende sectoren bij om contractuele risico’s tot een minimum te reduceren.

BarentsKrans heeft specialistische kennis op het gebied van het (internationale) commerciële contractenrecht. Wij adviseren bij het opstellen, beoordelen, uitonderhandelen en beëindigen van diverse soorten commerciële contracten. Het team contractenrecht heeft gedegen kennis en ervaring met het draften van contracten en contractsbedingen en ook met het procederen over (internationale) contracten (zowel voor de overheidsrechter als in arbitrage). Wij werken voor nationale en internationale ondernemingen, maar ook voor gerenommeerde  advocatenkantoren die extra expertise nodig hebben op het terrein van het (internationaal) contractenrecht.

Wilt u meer weten over contractenrecht of kennismaken met één van onze advocaten commerciële contracten? Neem contact met ons op.