Kennis en begrip van de belangen van onderneming én overheid

Bestuursrecht

De overheid speelt een grote rol in het maatschappelijke krachtenveld. Ondernemingen en andere organisaties komen de overheid tegen als regelgever, vergunningverlener, toezichthouder, subsidieverstrekker en contractspartij. In al deze verhoudingen is goed advies met kennis van zaken over de overheid en het bestuursrecht essentieel.

De expertise en ervaring van BarentsKrans op dit gebied is veelomvattend. We adviseren en procederen in het bijzonder over omgevingsrecht, sectorspecifieke regelgeving zoals financieel toezicht, geneesmiddelenrecht, de Wet op de Kansspelen en warenwetgeving, bijzondere onderwerpen zoals aanbesteding, ambtenarenrecht en privacy en bescherming van persoonsgegevens maar ook over algemeen bestuursrecht, subsidies, overheidsaansprakelijkheid en de Wet openbaarheid van bestuur.

BarentsKrans treedt niet alleen op voor ondernemers die met overheidshandelen worden geconfronteerd, maar ook voor centrale en decentrale overheden zoals ministeries, zelfstandige bestuursorganen en gemeenten. BarentsKrans is daarom goed op de hoogte van de belangen en besluitvormingsprocessen bij de overheid.

Onze expertise op het gebied van bestuursrecht/publiekrecht omvat: