Medezeggenschap

Vele belangrijke besluiten kunnen niet worden genomen zonder advies of soms zelfs instemming van de ondernemingsraad (OR). Het gros van de medezeggenschapsrechtelijke geschillen betreft het advies- of instemmingsrecht van de OR. Op dat terrein hebben onze advocaten arbeidsrecht zowel in nationale en internationale issues ruime ervaring. Ook over andere kwesties adviseren wij geregeld. Denk aan de nakoming of opstelling van een ondernemingsovereenkomst, het houden van OR-verkiezingen of de bevoegdheidsverdeling tussen de ondernemingsraden op de diverse niveaus binnen de organisatie (OR, groepsondernemingsraad (GOR), collectieve ondernemingsraad (COR) of gemeenschappelijke ondernemingsraad). Wij adviseren en procederen over al deze onderwerpen, zowel voor werkgevers als ondernemingsraden.

Lees meer over onze andere arbeidsrecht-onderwerpen:

Onze specialisten