Ambtenarenrecht

Bij de overheid – ook bij zelfstandige bestuursorganen (zbo’s), politie, universiteiten, universitair medische centra en basisscholen – gelden andere regels (ambtenarenrecht) en een andere rechtsgang (bestuursrecht) dan daarbuiten. Alleen een specialist op het gebied van ambtenarenrecht kent deze specifieke regelgeving en kan goed adviseren over aanstelling, bezoldiging, overplaatsing en over de wet normering topinkomens. Ook heeft hij ervaring met disfunctionerende medewerkers, integriteitskwesties, reorganisaties, ontslagen, boven- of nawettelijke uitkeringen, eigen risicodragerschap, ABP pensioen, etc. Wij zijn die specialisten. Wij weten niet alleen hoe het juridisch zit, maar zoeken bovenal naar een voor ieder werkbare oplossing.

Lees hier meer over:

Onze specialisten