Alternatieve financieringen

Sinds de financiële crisis is het voor ondernemers steeds lastiger geworden om hun financiering rond te krijgen bij de bank. Banken zijn terughoudender geworden in het verstrekken van krediet; een gedegen businessplan en goede financiële resultaten in het verleden bieden geen garantie meer voor succes. Als gevolg daarvan hebben zich de laatste jaren steeds meer vormen van alternatieve financieringen aangediend.

Ons team Alternatieve financieringen is vanaf het eerste uur betrokken geweest bij deze alternatieve financieringen. Het team is gespecialiseerd in diverse alternatieve financieringsvormen zoals crowdfunding, kredietunies, informal investors, peer-to-peer (P2P) lending, MKB-obligaties, matching en hybride financieringen (combinatie van verschillende financieringsvormen). Ons team heeft dan ook een indrukwekkend track record op dit gebied. Zo adviseerden wij over diverse initiatieven voor crowdfunding, kredietunies, P2P-lending en MKB-obligaties, hebben wij crowdfundingplatforms opgericht, en waren wij nauw betrokken bij de nieuwe Wet toezicht kredietunies. De leden van ons team geven geregeld presentaties en cursussen over alternatieve financieringsvormen en zij publiceren hierover.

Wat mag u van onze advocaten alternatieve financieringen verwachten?

  • Ons team helpt ondernemingen met het ontwerpen en opzetten van een financieringsvorm/-structuur;
  • Ons team begeleidt ondernemingen in hun eventuele traject bij AFM en DNB voor een vergunning, vrijstelling of ontheffing;
  • Ons team stelt de benodigde juridische documentatie op, zoals financieringsovereenkomsten, investeringsovereenkomsten, algemene voorwaarden, statuten, zekerhedenovereenkomst, disclaimers, privacy verklaring;
  • Ons team adviseert ondernemingen over stapelfinancieringen;
  • Ons team begeleidt bij de implementatie en monitort de uitvoering daarvan;
  • Ons team screent en optimaliseert een bestaande juridische financieringsstructuur en documentatie;
  • Ons team beoordeelt financieringsovereenkomsten en voert contractsonderhandelingen;
  • Ons team staat investeerders en ondernemingen bij in geschillen over alternatieve financieringen.